Ekonomiavdelningen

Senast ändrad: 29 juli 2020
Valutor. Illustration.

Ekonomiavdelningen är en del av universitetsadministrationen. Vi ansvarar för utbetalningar, inbetalningar, ekonomisk redovisning samt inköp och upphandling.

Våra mål är 

 • en tillförlitlig och rättvisande redovisning,

 • effektiva och säkra ekonomiadministrativa processer och

 • en effektiv och affärsmässig inköpsprocess.

Vi uppnår detta genom att ge god service samt bevaka lagar och förordningar.

 

Avdelningen består av:

Ekonomichef Sven Carlsson

Inköpsenheten

Se även inköpsenhetens webbsidor.

Om inköpsenheten

Inköpsenheten har en strategisk och samordnande funktion när det gäller större inköp och upphandlingar. Inköpsenheten  utgör SLU:s kommersiella expertfunktion och upphandlarna är projektledare vid större upphandlingar.

Enheten tar initiativ till samordning av upphandlingar på områden där detta innebär kostnadseffektiviseringar för SLU samt bevakar regelverk och informerar om rutiner, bestämmelser och avtal. Enheten genomför alla upphandlingar av ramavtal och upphandlingar över det s k tröskelvärdet för EU-upphandlingar samt ger råd och stöd till verksamheten vid andra typer av inköp och upphandlingar.

Kontakt vid frågor

Frågor om Mejladress
Inköp och upphandling upphandling@slu.se
Beställningar i Proceedo* ehandel@slu.se

 * Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor.

Personal på inköpsenheten

Henning Richardsson är inköpschef.

Övriga medarbetare på enheten:

Micael Berner e-handel
Ida Fagrell Avtalscontroller
Emma Gurnell Upphandling
Maria Holm e-handel
Tobias Hägglund Upphandling
Maria Höglund Upphandling
Hanna Spångberg  Upphandling
Anders Östman Upphandling

 

Till toppen av sidan

Redovisningsenheten

Om redovisningsenheten

Redovisningsenheten ansvarar för allmänna redovisningsfrågor, ekonomimeddelanden, ekonomihandboken, momsfrågor, fördelning av anslag till fakulteterna, transfereringar, anläggningar samt internkontroll och uppföljning. Enheten handhar även förvaltning m.m. av SLU:s stiftelser.

Universtitetsadministrationens, bibliotekets och Univeristetsdjursjukhusets controllers är också en del av enheten.

Kontakt vid frågor 

Frågor om Mailadress
Allmänna redovisningsfrågor   redovisning@slu.se
Inläsning av filer till UBW ubwinlasning@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Personal på redovisningsenheten

Åsa Cervin Hedfors är redovisningschef

Övriga medarbetare på enheten:

Christina Andersson Redovisningsekonom - inriktning anslag, personalkostnader
Petter Bremer Redovisningsekonom, ekonom stiftelsefrågor, stiftelseansvarig
Petra Dittlau Controller för Universitetsdjursjukhuset
Olof Jonsson Redovisningsekonom - inriktning projektredovisning, kapital
Ann-Louise Munther Controller för SLU bibliotek samt IT-avdelningen. 
Jenny Sandell Redovisningsekonom - inriktning anläggningar
Evelina Thorsell Controller för avdelningen för service, säkerhet och miljö
Carl-Stefan Von Engeström   Controller för fastighetsavdelningen
Petra Westholm Ekonom - inriktning byggprojekt vid fastighetsavdelningen, övergripande ekonom för U-adm övrigt

 

Till toppen av sidan

Reskontraenheten

Om reskontraenheten 

Reskontraenhetens huvuduppgift är hantering av utbetalningar från / inbetalningar till SLU.

Enheten:

 • ansvarar för support gällande behörigheter och fakturahantering i Proceedo* samt hantering av utbetalningar.

 • ger ett särskilt stöd till universitetsadministrationen, biblioteket och Universitetsdjursjukhuset genom att bl.a. hjälpa till med kund- och leverantörsfakturor.

 • tar hand om kundfakturering, inbetalningar och inkassoärenden.

 • registrerar anläggningar, nya kunder och leverantörer i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World).

 • administrerar projekt och externa forskningskontrakt.

 • hanterar utbetalningar m.m. av stipendier från SLU:s stiftelser.

 * Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor

Kontakt vid frågor

Frågor om   Mailadress
Behörigheter och fakturahantering i Proceedo, utbetalningar proceedosupport@slu.se 
Anläggningsregister inv-reg@slu.se
Upplägg nya kundnummer, kundreskontra   kundreskontra@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Personal på reskontraenheten

Enhetschef för reskontraenheten är Elin Kamara Jakobsson

Övriga medarbetare är:

Yasemin Asker Stöd Lokaler och proceedosupport
Madeleine Belin Proceedosupport
Mesumbe Donatus Ekaney Proceedosupport, inbetalningar
Linnéa Egnell Proceedosupport, stöd IT-avdelningen
Pascale Hannouch  Stöd avd. för service, säkerhet och miljö
Florentina Harko Stöd Universitetsdjursjukhuset, UDS
Henrietta Hellström Externa forskningskontrakt och stiftelser, stöd UDS
Danja Holzschuh Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden. 
Roger Jansson Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden.
Malin Kling Stöd biblioteket och IT-avd samt anläggningar och externa forskningskontrakt
Åsa Laurén Externa forskningskontrakt
Susanne Levander Stöd fastighetsavdelningen
Carina Wadberg Externa forskningskontrakt
Anna Wallin Proceedosupport

 

Till toppen av sidan

Systemgruppen

Om systemgruppen 

Systemgruppen ansvarar för anskaffning, förvaltning, utveckling och underhåll av systemen UBW (Unit4 Business World) (SLU:s huvudsakliga ekonomisystem) och Proceedo (system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor).

Som systemförvaltare ansvarar gruppen för support avseende ovanstående systems hantering och drift. Registervård och rapportutveckling i UBW hanteras också här. Gruppen ansvarar även för användarstöd i form av support via telefon och mejl, användarhandledningar, elektroniska guider m.m.

Kontakt vid frågor

Frågor om Mejladress
 • Hantering och drift av systemen UBW och Proceedo
 • Teknikproblem i UBW.
 • Uppläggning av nya kostnadsställen samt 89-projekt, 9-projekt och femställiga projekt.  

ekonomisystem@slu.se 

 

Personal i systemgruppen

I systemgruppen arbetar:

Fredrik Langell
Erica Löfgren
Anita Olofsson

 

Till toppen av sidan