Sluss studentinlaga

Senast ändrad: 18 maj 2022

Inom ramen för granskningen av lärosätets kvalitetssäkringsarbete erbjuder UKÄ den lokala studentkåren att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i lärosätets arbete med kvalitetssäkring.

Vid SLU har Sluss (SLU:s samlade studentkårer) samordnat de sju kårernas synpunkter i en gemensam inlaga.

Länk:

Sluss studentinlaga


Kontaktinformation