Maries på gång

Senast ändrad: 26 april 2024
Marie Andreasson

Platschefens perspektiv - Marie Andreasson skriver om vad som är på gång vid SLU i Skara.

Maries på gång april 2024

Gemensamma aktiviteter under våren

Vi är klara med nya ljustavlor som finns i Hernquistsalen. Tavlorna visar upp delar av vår verksamhet och nu finns både Arkivet och antika böcker med, liksom Peter Hernquists stämpel. Den 22 april hade vi nöjet att få en visning av Arkivet på campusområdet, det lilla gula huset vid Veterinärmuseet. Vår förra bibliotekarie Beata Akersten presenterade några av de värdefulla böckerna. Efter visningen så hade vi gemensam frukost på Veterinärmuseet.

Sommarlunch

Den 5 juni kommer vi att ha vår sommarlunch, inbjudan kommer från Anna-Karin Johnson och jag vill redan nu flagga för att du kommer att behöva anmäla dig till lunchen senast den 29 maj.

Besök på SLU och campusområdet

Den 10:e april besökte den Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling Västsvenska gruppen för strategisk lantbruksutveckling | Externwebben (slu.se) oss på SLU och andra verksamheter på campusområdet. Vi startade dagen på Veterinärmuseet där Marte Rodahl gav en tillbakablick i historien kring varför vi finns på denna plats och grunden till veterinäryrket. Efter det gick vi via Brogården till Forskningshuset där vi fick lyssna på intressanta forskarpitchar av flera av våra SLU forskare. Efter det var det dags för en stund på Agroväst där vi bland annat fick höra mer om Smartagri och Greenvalley och avslutningsvis så avrundande vi dagen i Smedjan.

Smedjeveckan 2024

Programmet för Smedjeveckan börjar att fyllas på ordentligt och vi kommer att få en intressant och roligt vecka med varierande programpunkter och innehåll. Temat är ”Sätt igång! Ur programmet: För fjärde året i rad kommer vi att ha näringslivsfrukost hos oss på SLU, denna gång i Forskningshuset. Vi kommer engagera några forskare för att ge exempel från vår verksamhet. Vi inleder veckan med gemensam frukost och invigning och avsluta veckan med en workshop tillsammans med SLU Future Food med elever från gymnasieskolan.

Många hälsningar! Marie

Ny doktorand – djurens välfärd

Lisa Lundin började sin doktorandutbildning vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd 1 mars. Lisa ska studera hur användningen av djur i olika läraktiviteter på djurpark påverkar lärande inom bevarande hos besökare, samtidigt som hon undersöker effekterna på djurens välfärd. Djurparkerna är en viktig plattform och har en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om bevarande, hållbarhet och djurvälfärd.

Huvudhandledare är docent Jenny Loberg, SLU. Biträdande handledare är docent Maria Andersson, SLU; professor Tobias Samuelsson, Jönköpings universitet och docent Matt Low, SLU. För mer information: Jenny Loberg eller Lisa Lundin.

Osmakligt? – synd, smuts och skam i historien

Historieveckan anordnas i Skara under vecka 33, dvs. 12-18 augusti 2024. Veckan samordnas av Västergötlands museum, som också sköter marknadsföring, skapar broschyrer, ordnar lokaler mm. Vi kan bidra med något osmakligt, på plats, film eller annat förslag. Temat osmakligt kan helt enkelt innebära vad som helst. Har du någon osmaklig forskning eller annat förslag så kan du maila till vanja.sandgren@slu.se. Deadline är midsommar.

Maries på gång februari 2024

Möte med statliga chefer
I förra veckan var rektor och jag på möte med högre statliga chefer i Västra Götaland på residenset i Göteborg. I vanliga fall är det jag som representerar SLU i den grupperingen men nu var rektor med och berättade om SLU:s verksamhet. Jag är jätteglad att Mia prioriterade att delta i just detta möte eftersom mötet hade som tema hur akademin möter samhällsutmaningarna och den gröna omställningen.

Ledningsråd och prefektmöte
Sedan länge har vi ett ledningsråd i Skara som består av Magnus Ljung, Anders Karlsson, Bo Stenberg och jag själv. Vi i ledningsrådet har initierat att två gånger per år ha möte med ansvariga prefekter för de institutioner som har verksamhet i Skara. För ett par veckor sedan hölls det första mötet, alla var överens om att vi fortsätter med dessa möten.

Avtackning av Berit Mattsson
Under förra veckan representerade jag SLU vid avtackning av vår kontaktperson på Berit Mattsson på Västra Götalandsregionen. Vår nya kontakt heter Gustaf af Wetterstedt, han är väl insatt i jordbrukspolitiken och han kommer närmast ifrån regeringskansliet där han arbetat med den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken.

Samverkan med Skövde Science Park
Mats Wiktorsson, SLU Holding och jag har varit på Skövde Science Park för fortsatt samtal med Ingi Jonasson deras nya VD om fortsatt och fördjupad samverkan, vi planerar bland annat en gemensam aktivitet under Smedjeveckan. Ett antal kontakter har förmedlats mellan våra organisationer i olika pågående och kommande projekt.

Marie Andreasson

Eurohorse

Årets hästmässa i Göteborg pågick torsdag till söndag 22 till 25 februari. Cirka 74 380 besökare rörde sig runt mässan och många besökte SLU:s monter och paddockprogram. Tillsammans med Svenska Hästavelsförbundet, som bistod med hästar, har våra forskare, lärare kommunikatörer och studenter gjort fina insatser med fokus på studentrekrytering och forskningskommunikation. Stort tack till alla som har medverkat!

SLU:s titlar i paddockprogrammet:

  • Tips och hantering inför lastning och transport, Anna-Karin Johnson.
  • Hur palperar du hästen? Hippologstudenter.
  • Hästar i vård och omsorg, Lena Lidfors.
  • Hur beter sig hästen när den sadlas? Anna Lundberg, Jenny Yngvesson och Amanda Birgestrand.


HästSverige, som också var med i montern, har mottagit ett hållbarhetspris: HästSverige – prisad som årets hållbara kunskapssajt | Medarbetarwebben (slu.se)

Vanja Sandgren, projektledare

Maries på gång januari 2024

Nytt år och nya möjligheter
Året har rivstartat med många externa aktiviteter och möten, januari har handlat mycket om samverkan och planer för det kommande året. Bland annat har Mats Wiktorsson och jag träffat Skövde Science park och deras nya VD Ingi Jonasson, vi ser gärna ett fördjupat samarbete och planerar för några gemensamma aktiviteter under året. Nästa planeringsmöte har vi mitten av februari.  

Rektor och jag har varit i Göteborg och träffat Madeleine Jonsson, ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden på Västra Götalandsregionen (VGR). Där beslutades att SLU och VGR vill ta nästa steg för en fortsatt samverkan och det som sker härnäst i den processen är att hela miljö- och regionutvecklingsnämnden kommer till SLU i Skara i maj.

Gemensamma aktiviteter under våren
Anna-Karin Johnson skickar inom kort information om och bokningar av vårens gemensamma aktiviteter för oss på SLU Skara. Vi kommer även att ha en aktivitet där vi bjuder in alla verksamheter som finns på campusområdet till en gemensam frukost.

Bröderna Jonssons forskningsfond
Jag vill passa på att skicka med påminnelse om att sista ansökningsdag till Jonssonfonden är den 31 januari, dvs. i morgon. Anslaget är avsett att ekonomiskt stödja och stimulera forskning knuten till Sveriges lantbruksuniversitet i Skara inom problemområden som i första hand rör jordbrukets djur, men förtur för nötkreatur och företrädesvis sådan som bedrivits av yngre forskare. Ansökningsblankett och regler finns på SLU i Skara | Externwebben, längst ner.

AV-utrustning i Smedjan
Ny AV- utrustning är sedan i höstas på plats i Herngvistsalen och nu pågår installation även i Nonnenrummet. AV-utrusningen i Forsell rummet kommer att avvecklas under året eftersom det den utrustningen bara har använts vid enstaka tillfällen de senaste åren. Rummet kommer att användas mer flexibelt i framtiden både som förvaring och mötesrum då det fasta bordet med tekniken i kommer att monteras ned.

Många hälsningar! Marie

Jobb Skara-mässa
När Skara kommun bjöd in unga och andra intresserade till Jobb Skara-mässan i Vilanhallen, så var SLU en av 40 arbetsgivare som fanns på plats. Cirka 1 500 unga kom till mässan. I SLU:s monter kunde de pussla eller testa en tatuering medan de fick reda på mer om universitetet i Skara. Vi berättade om vad man kan jobba med här och vilken utbildning som krävs för att jobba som forskare, kommunikatör eller datapedagog, till exempel.

Anna-Karin Johnson

Ny fiber till Smedjan
Efter incidenten med nättrafiken vid SLU i Skara förra veckan så fungerar det igen med undantag av Smedjan. Provektor arbetar för fullt med att installera en ny fiber mellan Smedjan och f.d. Undervisningshuset. Det finns i nuläget ingen prognos för när det kan vara klart, men kan i värsta fall röra sig om en månad. Lediga kontorsarbetsplatser finns i Forskningshuset.

Jan Nilsson, IT-avd

Maries på gång december 2023

Utdelning av Nit och Redlighet i rikets tjänst - NOR 2023

Den 30 november så samlades vi i Hernquistsalen i Smedjan för utdelning av NOR. Årets jubilarer var Lotta Berg, Eva Blomberg och Jane Geismar, utmärkelserna  delades ut av Anders Karlsson och Marie Andreasson.

Vad menas med då med "nit och redlighet i rikets tjänst"? Jo det betyder att arbetstagaren i stort sett har skött sig oklanderligt (!) och att man ska ha arbetat inom staten i 30 år och eller minst 25 år vid pensionsavgång.

I förordningen från 1974 om utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst" har regeringen beslutat vilka regler som gäller och före 1974 så var det en klasskillnad vid utdelning av NOR. Tjänstemän i högre grad, som det hette då, fick ordnar av olika slag i gåva. Men den stora massan av tjänstemän som på grund av sitt löneläge inte kunde få någon av dessa ordnar belönades istället med en medalj för Nit och Redlighet i rikets tjänst som instiftades år 1803. Sedan den nya förordningen trädde i kraft kan man välja en klocka istället för medaljen.

NOR-utdelningen 2023  blev en fin stund med festlig inramning med tal, fanor, blommor, glitter och tårta. Traditionen påbjuder även att en av mottagarna håller ett tal och i år så var det Lotta som var mottagarnas representant och som höll ett lättsamt tacktal.

Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp ….

Nu lackar det mot jul- och nyårstider och jag vill passa på att tacka alla för gott samarbete under året och jag hoppas att du får chans till vila och återhämtning i den form som passar dig. För min egen del blir det skidåkning i konstsnöspåret i Råda, promenader varvat med böcker och god mat. Jag hoppas också att jag få får möjlighet att göra någon kortare tur för att åka skidor även utför. Men det viktigaste av allt är att bara få ta dagen som den kommer och att inte ha saker inbokade utan låta dagsformen styra – det är lyx och avkoppling!

Med önskan om en God Jul,
Hälsningar Marie

Maries på gång oktober 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelsen för 2022 är nu klar i en ny tappning som vi hoppas ska locka till läsning och som kan vara bra att använda när man vill informera om verksamheten i Skara. Trevlig läsning och ett stort tack till Vanja och Anna-Karin som har tagit detta nya grepp om vår verksamhetsplan.

verksamhetsberattelse2022.pdf (slu.se)

 

Smedjeveckan 2023

Nu kan vi lägga Smedjeveckan bakom oss för i år. För 25:e gången ordnades aktiviteter för många besökare. Totalt räknar vi med att cirka 300 personer deltog och upplevde fotoutställningen An Eye For Science, diskuterade hästinnovationer och medverkade vid innovationsprisutdelning med mera.

Nytt för i år var att Smedjeveckan officiellt deltog i ForskarFredag, det gjorde vi genom ett arrangemang av SLU Future Food. Ett 60-talet elever från årskurs två på Naturbruksgymnasiet Uddetorp kom till Smedjan och diskuterade fyra olika framtidsscenario under ledning av forskare och andra medarbetare på SLU.

På sopplunchen i Smedjan 18 oktober kommer vi att bolla idéer om hur vi kan göra Smedjeveckan ännu bättre.

Hälsningar Marie

Maries på gång september 2023

Service Skara

Vi hälsar Annika Johansson välkommen tillbaka till oss på SLU som lokalvårdare. Annika började sin tjänst den 1 september och efterträder Deciré Käll Öberg som gått i pension.

Rekrytering av efterträdare till Jane Geismar, som går i pension den 1 december, är påbörjad.

Nu har vår elektriska servicebil kommit, den kommer att utsmyckas med logga men innan dess kan ni hålla utkik efter en vit Renault Kangoo E-Tech Skåp med registreringsnummer FBZ 18E.

Fastighetsfrågor

Arbetet med styrsystemet till ventilationen i F-huset pågår, det moderniseras för att kunna styras på flera frekvenser och temperaturer. Förhoppningsvis så kommer det att bli ett bättre inomhusklimat i huset när de är klara med arbetet.

En avspärrning är uppsatt runt de döda träden framför Forskningshuset p.g.a. risk för nedfallande grenar. Cyklar i cykelstället bredvid bör placeras någon annanstans så länge. Trädfällning är beställd och träden kommer att tas ner inom kort enligt hyresvärden SBB.

Arbete pågår just nu med projektering av elladdstoplar vid parkeringen vid F-huset.  Just nu diskuteras antal, placering och kostnad för användarna av laddstolpe.

Smedjan rustad 

Under sommarlunchen i Hernqvisalen i Smedjan invigdes både scen och fanställ som finns att boka via service-skara@slu.se. Hernqvistsalen är nu rustad för hösten med nya bord, loungemöbler, möbeltassar, fanställ och scen.

Nya digitala fotolådor finns också på plats (som en dubbelsidig rollup med belysning). Bilderna med lokala motiv är fotograferade av Bo Stenberg, Jenny Svennås-Gillner och Vanja Sandgren.

Gemensamt fika med SLU Future Food

SLU Future Food gästade Gemensamhetsfikat i början av september. Matnyttig information serverades tillsammans med givande dialoger om verksamheten med fokus på att främja tvärvetenskaplig forskning. De ger ut ett nyhetsbrev som når 3 000 prenumeranter, de kan också hjälpa till vid konferenser som har livsmedelskoppling.

SLU Future Food kommer tillbaka i Smedjeveckan för en workshop om köttet i framtiden för gymnasieelever från Uddetorpskolan, workshopen utgår från Meat: the Four futures. Diskussionsledare sökes till aktiviteten, har du möjlighet så kontakta anna-karin.johnson@slu.se. Samma typ av workshop kommer att genomföras på flera olika SLU-orter framöver för SLU-personal.

Smedjeveckan

Vår populärvetenskapliga vecka har i år temat ”Innovation – att tänka utanför boxen”. Den äger som vanligt rum sista veckan i september och inleds med Morgonkaffe på campus då vi har vernissage på SLU:s ambulerande fotoutställning An Eye for Science. Hjälp oss gärna att sprida inbjudan till morgonkaffet! På eftermiddagen har Gröna möten ett seminarium om biologisk bekämpning.

En av höjdpunkterna blir tisdagens utdelning av SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris, som delas ut vartannat år. I år är Christer Fuglesang prisutdelare.

På onsdagen är SLU för tredje året värd för Skara kommuns näringslivsfrukost.

Torsdagen inleds med att Gröna möten bjuder på en programpunkt om bioraffinering: Drick gräsjuice, kör bil på koskit och gräv ner klimatskulden i marken. Eftermiddagen ägnas åt innovationer i hästnäringen ute på Axevalla.

Veckan avslutas med ForskarFredag då vi bjuder in elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp att ha en workshop under SLU Future Foods ledning.

SLU Skara - Smedjeveckan | Externwebben

Hälsningar Marie

Maries på gång juni 2023

Uppföljande fastighetsmöte mellan SLU och SBB
De senaste veckorna har fastighetsägaren SBB arbetat med uppgradering av ventilationen i Smedjan, de har även börjat förprojektering av arbetet som kommer att ske efter semestern i Forskningshuset. Exakt tidplan för arbetet med utbyte av styrning av ventilationen är utlovad i närtid.

Scen och flaggor till i Hernguistsalen
Under sommarlunchen invigdes både scen och fanställ som finns att boka via service-skara@slu.se. Så nu har vi Hernqvistsalen rustad för hösten med nya bord, loungemöbler, möbeltassar, fanställ och en scen.

Rekrytering lokalvård
Just nu är vi i slutskedet med rekrytering av ny lokalvårdare efter Decire som går i pension den 1 september. Under tiden rekryteringen pågår och under sommaren så har vi fortsatt hjälp med lokalvård av Annika och Emelie.

Trevlig sommar!
Sist men absolut inte minst vill jag önska alla en trevlig och skön sommar. Jag hoppas att du får möjlighet att göra det som ger just dig energi, avkoppling och återhämtning.

Hälsningar Marie

Maries på gång maj 2023

Smedjeveckan

Vår populärvetenskapliga vecka har i år temat ”Innovation – att tänka utanför boxen”. Den äger som vanligt rum sista veckan i september och inleds med morgonkaffe på campus då vi inviger SLU:s ambulerande fotoutställning An Eye for Science. Vi kommer att rikta en särskild inbjudan till SLU-alumner. En av höjdpunkterna blir tisdagens utdelning av SLU Skaras och Sparbanken Skaraborgs Innovationspris, som delas ut vartannat år. Onsdagen inleds med näringslivsfrukost i Smedjan och på eftermiddag blir det ett program med inriktning på hästar. Gröna möten kommer att bjuda på två till tre olika programpunkter och veckan avslutas på fredagen med ForskarFredag då vi bjuder in elever på regionens naturbruksgymnasier till workshops. SLU Skara - Smedjeveckan | Externwebben

Nätverkslunch hos oss på SLU

Den 24 maj hade vi en nätverkslunch i Smedjan, där ett antal forskare och andra medarbetare från SLU deltog tillsammans med medarbetare från RISE och ett flertal personer från VGR, Naturbruksförvaltningen och Uddetorp. Rektor för Uddetorpskolan var med och bland annat bestämdes att vi kommer att genomföra en aktivitet för lärare på Uddetorp och bjuda in dem till oss på SLU. Det är många nya ämneslärare på plats hos dem och nya kontaktvägar behöver skapas. Detta var den andra nätverkslunchen av detta slag och vi har redan planerat in nästa som kommer att vara på Uddetorp i oktober.

Fastighetsmöte

För ett par veckor sedan hade SLU lokaler och Service Skara ett möte med SBB, fastighetsägaren för Smedjan och Forskningshuset. Frågorna kring värme och ventilation, elladdstolpar och diverse mindre reparationer väcktes. För att hålla frågorna levande så har vi från SLU begärt återkoppling och ett uppföljningsmöte i mitten av juni.

Fler förbättringar i Hernguistsalen

Sedan i våras har vi nya bord i Hernqvistsalen och nu har även två ställ till fanor kommit. Det är dubbla ställ som man kan använda stående på golvet i en lokal, vid entréer osv. Det är möjligt att flagga varje ställ med antingen en SLU-flagga och en svensk flagga eller två av samma sort. Vi har köpt in dubbla flaggor så att man kan anpassa efter behov. Vid sommarlunchen den 20 juni så kommer vi att sätta så du kan se hur de ser ut. Bokning av ställen sker via service-skara@slu.se

Vi har också satt på tussar på alla stolsben i Hernqvistsalen, detta för att minska skrapljud vilket har varit ganska besvärande vid större möten, tussarna är också skonsamma mot golvet.

Hälsningar Marie

Maries på gång april 2023

Ny öppen kurs om mat och klimat

Jag vill passa på att tipsa om en öppen kurs som SLU Meny har tagit fram tillsammans med ett antal ämnesexperter inom SLU. Att ta fram en öppen kurs, en MOOC (Massive Online Open Course) är ett uppdrag som SLU Meny fått av SLUs utbildningsnämnd.

Kursen tar upp frågor som; Hur hänger egentligen mat och miljöfrågor ihop? På vilket sätt kan vi minska vårt klimatavtryck när det gäller konsumtion och produktion av livsmedel? Kursen är gratis och tar bara en dag att genomföra online. Ingen föranmälan behövs.

MOOC Mat & Klimat | Externwebben (slu.se)

Service Skara ärendehantering

På SLU Skaras server finns det ett dokument om Service Skaras ärendehantering. Vill du se status och åtgärder på sådant som har rapporterats gällande fastighetsfrågor och andra serviceuppdrag hittar du dem på \\storage-sa.slu.se\common$\Skara\Service Skara ärendehantering.

Ventilation och värme i Forskningshuset

Ett utredningsarbete pågår och det har genomförts ett antal åtgärder som exempelvis byte av ställdon samt justering av ventilationstider. Det som ska ske nu är en officiell mätning av luftflödena i huset. Bravida utför detta på uppdrag av fastighetsägaren SBB. Mätningen, en OVK är en lagstadgad mätning av ventilation som ska utföras vart tredje år och vi tidigarelägger den mätningen med anledningen av störningen. Vi har också begärt fram en logg över temperaturen i huset över tid för att få mätvärden så att fastighetsägaren kan ta faktabaserade beslut gällande åtgärder. Om du upplever problem så mailar du service-skara@slu.se med en kopia till marie.andreasson@slu.se

Vitrinskåp i entrén i forskningshuset

I entrén till forskningshuset finns ett vitrinskåp som nu har fyllts på med profilprodukter. I skåpet finns en skylt med pris och vem man kontaktar vid köp. Betalning sker via Swish och priserna är inklusive moms. Har ni behov av profilprodukter inom er verksamhet så är det ordinarie beställningsväg via Proceedo som gäller.

Maries på gång mars 2023

Hej! Lite axplock från mig.

Hernquistsalen
Nu har vi fått nya bord till Hernquistsalen i Smedjan. Förutom att de är snygga och enhetliga så är de också lättare att flytta runt och hantera när vi möblerar om i lokalen efter olika önskemål. Även vid de mindre soffgrupperna har vi fått nya och lägre bord som skapar en mer Lounge-känsla.

Gällande Hernquistsalen så finns det möjlighet att hyra scen, podie och golvflaggor mm om du vill ha en tillställning i lokalen. Hör gärna av dig till service-skara mailen om du har funderingar om det så kan vi hjälpa till att förmedla vad som finns. Vi undersöker även möjligheterna att köpa in en scen men tills vi vet om det är möjligt så finns det goda möjligheter att hyra en.

Ljuslådor
Ett annat projekt som pågår under våren att vi tar fram digitala rollups med fina bilder som symboliserar SLUs verksamhet. Dessa kan ni använda vid inomhus-event och rama in en scen, smycka en lokal osv. och vi kan utlova att bilderna kommer att ha en lokal förankring. Motsvarande projekt finns centralt inom SLU, en ambulerande fotoutställning, den kommer att visas i Skara under Smedjeveckan i september.

Äng utanför Veterinärmuseet
I dagarna har jag, Lotta Fabricius och Håkan Svantesson träffat Marte på Veterinärmuseet för att starta ett projekt med att anlägga en äng utanför Veterinärmuseet. Projektet görs i samarbete med Västergötlands museum. Marte kommer att dokumentera området där ängen ska vara och Lotta bidrar med sina kunskaper kring pollinerare mm. Fler av er kommer säkert att bli involverade på något sätt. Informationsmaterial ska tas fram och området ska märkas upp och skyltas så att förbipasserade förstår att här pågår ett projekt.

Ordförandeskap EU och Almedalen
Som jag har berättat om tidigare så har jag en del av min tjänst där jag jobbar med centrala uppdrag inom SLU. I vår samordnar jag SLUs engagemang under EUs ordförandeskap Så medverkar SLU när Sverige är ordförande i EU | Externwebben. Jag jobbar också med Almedalen och ansvarar för samordningen kring vårt forskningsfartyg Svea som kommer att vara på plats. Svea blir den lokal som SLUs seminarier kommer att hållas på. Jag har även samordningsansvaret för seminariet om 30X30-målet som handlar om skydd av 30 % av haven till 2030 och hur ett marint områdesskydd kan bidra till friskare hav och starkare fiskbestånd. Det andra seminariet som SLU håller i på Almedalen kommer att handla om skogen och båda seminarierna belyser vikten av fortlöpande miljöanalys.

Hälsningar Marie

Maries på gång januari 2023

Hej!

Nu har redan fler veckor gått på det nya året, det är alltid spännande att starta ett nytt år. 2023 hoppas jag ska innehålla goda, roliga och intressanta samarbeten och utveckling av vår gemensamma verksamhet och vårt campusområde i Skara.

Under hösten så pågick arbetet med en förstudie för en eventuell Green Innovation Park (GIP). Förstudien är nu klar och nästa steg i det arbetet är ytterligare förankring med nyckelintressenter samt större livsmedelsföretagare. Förstudien visade också på att det finns  intresse för ett större sammanhang än det förstudien tittade på varav en GIP skulle kunna vara en del av.

Förstudien för en GIP är en del av allt som pågår för att stärka de gröna näringarna i Skaraborg och Västsverige. Skaraborgs kommunalförbund kommer att ta stafettpinnen vidare och samla aktörer för nästa steg i genomförandet av Skaraborgs delregionala utvecklingsstrategi, där vi ser GIP som en del av flera viktiga initiativ.

På SLU Skaras interna webbplats finns uppdaterade dokument gällande Service Skara för 2023 och vad servicepaketet innehåller. Det finns även uppdaterade dokument gällande hyra av lokaler mm.

God fortsättning på det nya året!

Hälsningar Marie

Maries på gång juni 2022

Sommar och semestertider

Nu har vi redan gått in i juni månad och skolavslutning, student och andra festligheter pågår för fullt. Det är en härlig tid med mycket glädje! Vi har ju haft sommarlunch i Smedjan och jag vill rikta ett stort tack till er som hade möjlighet att vara med, ni vet ju att det är gästen som gör festen. (Fler bilder finns på SkaraCommon/Sommarkalas22).

Förutom diverse sommaraktiviteter och avslut och även planering inför hösten pågår så har vi på SLU deltagit på JOBB-Skara-mässan där olika yrken presenterades. Det är viktigt att visa upp att vi finns i Skara för andra företagare, utställare och för målgruppen unga och arbetssökande.

I vår SLU-monter, blev det mycket bra snack kring vad en civilingenjör, en webbpedagog och en kommunikatör egentligen kan jobba med på ett universitet - i Skara, alltmedan det pusslades ihop SLU-motiv. Cirka 1 300 elever och därutöver nyfikna och arbetssökande från allmänheten kryssade runt på mässan.

Smedjeveckan, som är sista veckan i september, kommer att ha ett fullspäckat program. Vi arbetar just nu med den sista planeringen av veckan och jag kan avslöja att den innehåller SURR, näringslivsfrukost och framtidens hållbara mat. Vi kommer också att fundera över varför hästar mår så dåligt när de har det så bra. Ja, som ni märker så blir det en intressant vecka!

Till sist vill jag önska dig en fin sommar och en ledighet som ger dig vad just du behöver för att få påfyllnad av energi, återhämtning och glädje. Allt gott,

Marie

Maries på gång maj 2022

Veckobrev blir till månadsbrev

Tiden går fort och det känns som det är en vecka sedan jag skrev senast men som namnet säger så är veckobrevet numer ett månadsbrev så det är nästan en månad sedan sist.

Det känns verkligen som det mesta har startat upp i fysiskt format igen och det är en mängd intressanta möten som ska samsas med det som behöver hanteras i vardagen. Men det är viktigt att ta sig tid för både interna och externa möten – för det gör skillnad att mötas ”live”. Det är i mellanrummet saker händer – mellan två möten, i fikarummet, i korridoren osv. Jag tror på en mix av det digitala och fysiska – men inte som det blev för mig i fredags då det var stämma för Livsmedel i Väst här på campus i Skara. Jag hade inte tänkt mig för och jag var bokat dikt an som vi har blivit vana vid med digitala möten. Plötsligt så insåg jag att jag behövde 30 min extra tid för fika, mingel osv och det löste sig givetvis och det var väl investerad tid både för SLU och för mig personligen. Förmiddagens mest intressanta samtal var vid fikat och lunchen!

Smedjeveckan

Just nu pågår planering för årets Smedjevecka för fullt och det kommer att bli en intressant och innehållsrik vecka. Under temat ”En jord där människor och djur mår bra” kommer vi att prata häst, pollinerare och bi, innovationer i livmedelssystemet, hundar mm under veckan.

Med start från söndag den 15 maj kan du se utställningen SURR! som då landar i Fornbyn vid Västergötlands museum. Utställningen är utomhus och den visar porträtt på pollinerande insekter. Under Smedjeveckan kommer vi att avsluta utställningen med dag där RådNu presenterar den senaste forskningen om hur vi kan stödja pollinering och biodling.

Mer om SURR! och dagen i Smedjeveckan om pollinering.

Jag önskar dig en fortsatt fin maj månad och njut av senvåren och försommaren, av allt härligt naturen har att ge. Jag blir förundrad varje år, över kraften och färgen i grönskan, det skira gröna som vi just i skrivande stund har precis framför oss.

Allt gott,

Marie

Maries på gång april 2022

Påskveckan är här – jag som just tycker att det var jul!

Jag inledde min påskvecka med en tur till Lysekil och ett besök på SLUs fartyg R/V Svea. Svea används för miljöövervakning och forskning i första hand av SLU och SMHI men har även andra uppdragsgivare. Anledningen besöket på Svea är att jag har ett uppdrag att arrangera eventet Öppet fartyg i juni i Stockholm. Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning och Polarforskningssekretariatet. Varför tar jag upp detta i mitt veckobrev och varför tar jag mig ett sådant uppdrag kan man undra? Jag ser det som ett bra tillfälle för mig att lära mig mer om SLU som organisation, att skapa kontakter och det är även en möjlighet att sätta SLU Skara på kartan, det ger mig tillfälle att berätta om verksamheten i Skara. En annan del är också att jag i min roll som platschef har ett representativt uppdrag för SLU i Västra Sverige och i den delen av mitt jobb så är det viktigt att förstå och kunna berätta om verksamheten vid SLU i Lysekil.

Ett annat uppdrag som jag jobbar med just nu är att tillsammans med SLU Future Food delta i och berätta om SLUs roll i det framtida livsmedelssystemet (innovationssystemet) i Västra Götaland. Vi är inbjudna för att bidra i utformningen av de kommande årens utvecklingsarbete inom livsmedel i Västra Götaland. Tillsammans ska vi omsätta regionala strategier, styrkor och perspektiv i arbetet med att ställa om till ett hållbart livsmedelssystem. Förutom SLU så är bland andra Agroväst, Chalmers, Lokalproducerat i Väst, RISE Jordbruk och livsmedel samt representanter för den kommunala, nationella och europeiska nivån inbjuda. Resultatet av dagen och alla inspel ska sedan ligga till grund för en färdplan mot ett hållbart livsmedelssystem i Västra Götaland. Själva mötet är den 19 april i Göteborg.

Förutom dessa två exempel från min vardag så pågår arbetet kring fastighetsfrågor och campusutvecklingen i Skara. Det är som jag skrivit förut en process som tar tid och just nu har jag inte så mycket nytt att berätta mer än att det har varit inledande möte på plats på Brogården och besök av arkitekter, framtida hyresgäster med flera för att ta fram underlag för processen för en eventuell ombyggnation och färdigställande av Brogården.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla en glad påsk och trevliga helgdagar. Själv hoppas jag på att kunna fylla dessa dagar med promenader, någon utflykt, god mat, umgänge och en stund bara sittandes i en solvägg.

Glad påsk!
/Marie

Maries på gång 2022 v. 7

Arbetet med detaljplan för campusområdet pågår och vi har haft nya bra och konstruktiva dialoger med Skara kommun. Även arbetet med nya hyresgäster på campus pågår intensivt och det är väldigt roligt och inspirerande om vi kan få fler företag och organisationer till campus.

Smedjeveckan 2022 planeras för fullt och Anna-Karin Johnson är projektledare. Har du tips och idéer inför Smedjeveckan så kan du vända dig direkt till Anna-Karin.

En förstudie om att utreda förutsättningarna för en Green Innovation Park (GIP) på campus Skara är nu officiellt startad och leds av Mats Wiktorsson, SLU Holding.

Hälsningar Marie Andreasson

Maries på gång 2022 v. 3

God fortsättning på det nya året!

Nytt år och nya möjligheter, året börjar med en hel del administrativt arbete för min del med i form av arbete med Skara kommuns detaljplan och översiktsplan. Men även förberedande arbete av spännande planer för SLU Campus och kommande uppdrag under året. Jag ser fram emot året och vårt arbete tillsammans. Jag ser även fram emot våren då vi förhoppningsvis kan få en lättnad i restriktionerna igen så att vi kan ses fysiskt på plats i Skara.

Med anledning av pandemin och uppmaningen att arbeta hemifrån så vill jag informera om att Smedjan numera, liksom F-huset, är låst även på dagtid och du behöver ditt kort för att komma in i huset.

Jag vill även passa på att påminna om att ansökan till Jonsson fonden ska vara inne den 31 januari och ansökan skickas till Jane. 

reglemente-br-jonson-2021.pdf (slu.se)

ansokan-broderna-jonssons-forskningsfond.pdf (slu.se)

Hälsningar Marie

Maries på gång 2021 v. 51

Ett stort tack till er som deltog vid jullunchen och bidrog till att det blev en fin stund tillsammans, även om det blev i mindre grupperingar i olika lokaler och inte som det var planerat från början.

Sedan förra veckobrevet så har jag och Mats Wiktorsson på SLU Holding haft mycket intressanta möten. Det ena var med Skara kommun, bland annat med den nya kommundirektören Linda Esseholt Hermansson, då vi pratade om campusutvecklingsfrågor och annan samverkan under kommande året. Jag har också berättat om SLUs verksamhet. Det andra mötet var med Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och Skaraborgs kommunalförbund. Även där var samverkansfrågor, utveckling av SLU campus och andra samverkansfrågor på agendan.

God jul och Gott nytt år! Marie

Maries på gång 2021 v. 49

Sedan förra veckobrevet så har vi haft ett möte i ledningsrådet SLU Skara i vilket Anders Karlsson, Magnus Ljung, Bosse Stenberg och jag själv sitter med i. Vi har möte cirka fyra gånger på år och denna gång tog vi bland annat upp en del planeringsfrågor inför nästa år, en genomgång av vad som är på gång inom våra verksamhet samt Skara kommuns arbete med översiktsplan och detaljplan för vårt område.

I dagarna har vi haft intressant besök av SLUs bibliotekets ledningsgrupp. Under en lunch på Veterinärmuseet så berättade jag om SLUs verksamheter i Skara och de fick även en visning av museet och arkivet. Arkivet tillhör organisatoriskt SLU-biblioteket. Under lunchen deltog även personal från Västergötlands museum med vilka vi har samarbete med i olika former bland annat genom delad arkivariepersonal som bland annat arbetar med arkivet.

Marie

Maries på gång 2021 v. 47

Denna vecka har SLU ett så kallat ägarmöte med Västra Götalandsregionen (VGR). Ägarmötet är en gång per år då vi normalt följer upp våra samverkansprojekt, men eftersom de nya projekten nyligen har startats upp så är fokus på årets ägarmöte vår framtida samverkan efter den treårsperiod som vi är inne i nu.

Som ett led i det så har vi denna gång bjudit in VGR till Ultuna för dialog med dekanerna och vår vicerektor.


Kontaktinformation