Gemensamma dokument

Senast ändrad: 17 januari 2024

Här samlas gemensamma dokument som berör verksamheten i Skara.

Kostnad - extern uthyrning Hernqvistsalen och Norlingsalen SLU Skara 2022 och 2023

Hyra Hernquist_Norling_2022_externt_web.pdf

Servicepaket SLU Skara 2024

Service Skara 2024.pdf

Intern bokning av undervisningssalar

Intern bokning av undervisningssalar.pdf

Krisorganisation

Kris eller olycka lathund 2024.pdf

 


Kontaktinformation