SLU-nyhet

Vaccination mot säsongsinfluensa

Publicerad: 16 november 2023

Vaccinering mot säsongsinfluensan kan ersättas av arbetsgivaren, under förutsättning att ansvarig chef godkänner.

Observera att alla regioner erbjuder gratis influensavaccination till gravida, personer som är 65 år eller äldre och övriga riskgrupper, mer information finns hos Folkhälsomyndigheten.

I första hand besöker medarbetaren själv vårdcentralen för vaccineringen, efter godkännande av chef, gör utlägg för kostnaden och registrerar kvitto i Primulawebb under ”Sjukvårdsersättning”. Hela kostnaden ska anges och ingen receptspecifikation behövs. Kostnaden belastar institution/motsvarande.

I andra hand görs en samlad beställning hos företagshälsan. Mer detaljerad information om hur detta går till har skickats ut per e-post till personalrollen. 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen