SLU-nyhet

Rostsvampar extra intressanta att studera i ett föränderligt klimat

Publicerad: 14 maj 2024
En gul geleliknande svamp på barrträd. Foto.

Den 7–8 maj hålls ett symposium om rostsvampar på Ultuna i Uppsala. Symposiet hölls för att fira Berit Samils långa karriär inom rostsvampsforskning då hon nu går i pension. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner och nätverkande kring rostsjukdomar i skog och i lantbruk.

Den första dagen ägnades åt seminarier och nätverkande och avslutades med en middag på Gamla Stadshotellet. Under symposiets andra dag samlades rostforskarna för att skriva en översiktsartikel om rostsjukdomars epidemiologi.

– Rostsjukdomar är utbredda och begränsar tillväxt och produktivitet i både skogs- och jordbrukssystem. Vi samlade rostforskare både i och utanför Sverige för att utbyta kunskap och diskutera framtida forskning kring rostsjukdomar i förvaltade ekosystem, berättar Anna Berlin, som var en av symposiets arrangörer.

Resistens och spridning över kontinenter

Dagen bjöd på många intressanta presentationer om rostsvampar ur olika perspektiv med inbjudna talare.

– Pascal Frey från INRAe i Frankrike, presenterade nya rön om hur resistens hos poppel har övervunnits av poppelrostsvampen genom mutation i, eller bortfall av, en gen som orsakar sjukdom, säger Åke Olson, en annan av arrangörerna för symposiet.

– Mogens Hovmøller från Aarhus universitet i Danmark presenterade rostsvampars förmåga att sprida sig inom och mellan kontinenter. Vi fick också höra ett intressant föredrag av Ayco Tack från Stockholms universitet, om rostsvamp på kaffeplantor och hur han integrerat samhällsvetenskap i sin forskning, tillägger Åke.

Rostsvampar extra intressant i ett föränderligt klimat

Rostsvampar behöver en levande värdväxt för att kunna växa och sprida sig och därför är de extra intressanta att studera i ett förändrat klimat.

– Eftersom växters utbredningsområden kommer att ändras, kommer även deras associerade skadesvampar som till exempel rostsvamparna att behöva förändras eller flytta med. Det gör att vi kan komma att se förändringar i utbredningsområdet för flera rostsvampar, vilket gör det extra spännande och intressant att studera dessa svampar nu, berättar Anna Berlin.

Fortsatt tid i skog och mark med barnbarn

Berit Samils njöt av att få höra alla intressanta föredrag och diskutera rostsvampar en hel dag med tillsammans med före detta kollegor på institutionen och tillresta från Skogforsk i Sävar. Själv höll hon ett föredrag med titeln ”Rusts of my life”.

– Det kändes överväldigande att få ett symposium om rostsvampar arrangerat till min ära. Det var speciellt kul, och lite nostalgiskt, att få träffa de rostsvampsforskare från Frankrike och Danmark som jag träffade första gången för snart 30 år sen, säger Berit. 

– Nu när jag är pensionär ser jag fram emot att ha mycket tid att vara ute i skog och mark. Framåt sommaren lockar blåbär, svamp, hjortron och kanske lite fiske. Och på vintern skidor och långfärdsskridsko. En extra bonus är mitt lilla barnbarn som jag förstås gärna umgås med, avslutar Berit.

Symposiet finansierades av institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi där Berit Samils var verksam samt Projektet Tolerant Tree. Tolerant Tree undersöker genetik och förvaltning av stresstoleranta träd som passar framtidens klimat.

Logo för Tolerant Tree.


Kontaktinformation

ake.olson@slu.se, 018-671876

anna.berlin@slu.se, 018-671579