SLU-nyhet

Inför fler fiskefria områden för att skydda bestånd och ekosystem

Publicerad: 02 maj 2024
Gädda, foto.

Fiskefria områden kan vara ett effektivt verktyg för att skydda både fisk- och kräftdjursbestånd och marina ekosystem. Men det är viktigt att områdena utformas på rätt sätt och är tillräckligt stora. SLU Future Food har i samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet tagit fram en policy brief om fiskefria områden.

- Våra marina ekosystem påverkas negativt av övergödning, miljögifter, klimatförändringar, fysisk exploatering och invasiva främmande arter – men en av de största påverkansfaktorerna är ett alltför intensivt fiske. Många fisk- och kräftbestånd är kraftigt reducerade och vissa bestånd har kollapsat, men det finns saker vi kan göra för att vända på detta, säger Ulf Bergström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, och en av författarna till policy briefen.

Rekommendationerna i policy briefen:

  • Inför betydligt fler fiskefria områden. Rätt utformade är fiskefria områden ett bra verktyg för att skydda och återuppbygga fisk- och kräftdjursbestånd. De ger också positiva effekter på ekosystemen.
  • Inför i första hand fiskefredning som gäller hela året. Det ger bättre effekter än lektidsfredningar.
  • Inkludera de mest fiskade områdena i fiskefredningen och utforma helst områdena så att de omfattar målartens alla livsstadier som utsätts för fiske. Om beståndet är kraftigt reducerat eller om det fiskefria området är för litet behöver fredningen kombineras med åtgärder utanför området för att vara effektivt.
  • I fiskefria områden med mycket säl och skarv som kraftigt påverkar fiskbestånden kan åtgärder för att skydda fisken från djurpredation behöva komplettera fredningen.

Våra marina ekosystem påverkas negativt av övergödning, miljögifter, klimatförändringar, fysisk exploatering och invasiva främmande arter – men en av de största påverkansfaktorerna är ett alltför intensivt fiske. Många fisk- och kräftbestånd är kraftigt reducerade och vissa bestånd har kollapsat.

Globalt är idag cirka 8 procent av världshaven skyddade och knappt 3 procent är strikt skyddade från fiske. De flesta av dessa områden finns i avlägsna områden långt från land med redan lågt fisketryck. I Sverige var 2023 cirka 32 procent av Västerhavet skyddat (8 procent strikt skyddat), cirka 17 procent av Östersjön skyddat (0,8 procent strikt skyddad) och cirka 5 procent av Bottniska viken skyddat (0 procent strikt skyddat). För att skydda och återställa många reducerade fisk- och kräftbestånd och för att nå EU:s och FN:s mål om marint skydd behöver således både arealen och antalet skyddade och fiskefria områden i Sverige och världen öka.

Ladda hem policy brief: Inför fler fiskefria områden för att skydda bestånd och ekosystem.

Baltic Breakfast – Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden

I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur effektiva är dessa områden? Den 22 feb 2024 anordnade Östersjöcentrum ett frukostseminarium där de forskare som skrivit policy briefen om fiskefria områden medverkade.