SLU-nyhet

Kunskapsnaven jobbar för ökad lönsamhet i lantbruksföretagen

Publicerad: 22 maj 2024

Nu är dom på plats, de fyra kunskapnav som har Jordbruksverkets uppdrag att samla in och sprida kunskap i framtidens lantbrukssverige. Nyligen träffades representanter för naven i Jönköping, ett spännande möte i syfte att dra upp riktlinjerna för arbetet.

Efter en tids diskussion, planering och upphandling är antalet kunskapsnav fulltaligt. I förra veckan träffades representanter för de olika naven på Jordbruksverket i Jönköping, i syfte att knyta kontakt och samköra arbetet. Från Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap deltog projektledarna Emil Åkesson och Magnus J Stark. 

Fyra olika huvudmän

Ansvaret för de olika naven ligger på fyra olika instanser:

  • Företagsledning och entreprenörskap, SLU 
  • Klimat och miljö, Jordbruksverket 
  • Digitalisering, Linköpings universitet 
  • Animalienavet, RISE 

Naven har varit igång olika länge och har olika erfarenheter – det finns alltså mycket att lära av varandra. Kunskapsnavet Klimat och miljö har en bred erfarenhet av rådgivning och kunskapsutveckling riktat till lantbrukare inom ramen för Greppa näringen. Digitaliseringnavet har en portfölj med idéer som de snabbt kan lyfta in från annan forskning vid Linköpings Universitet Animalienavet på RISE kan på samma sätt lyft fram arbeten från RISE tidigare projekt. Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap bottnar i ämnet företagsledning och verksamheten vid SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Nätverk och samverkan

I dagläget bygger varje nav upp sin egen verksamhet men på sikt vill parterna nå samarbete och partnerskap. Då måste det långsiktiga perspektivet vara med från början för att man på tio års sikt ska kunna gå från nätverk och samverkan till samarbete och partnerskap. Det handlar om att gå från att som idag utbyta kunskaper som är av gemensamt intresse till att fördela ansvar och resurser för att nå gemensamma mål. Att skapa förutsättningar för en ökad lönsamhet i primärproduktionen. 

- Så kunskap finns det gott om, men frågan är om vi bara kan stanna där, det är ju förändrade beteenden som skapar förutsättningar för lönsamhet. Det är inte kunskapen i sig utan det är vår förmåga att omsätta kunskaper i handling, säger Magnus J Stark, Kunskapsnav inom  företagsledning och entreprenörskap.

En förslag på samverkan togs fram under mötet, att naven ska genomföra tre tematiska utmaningar tillsammans. Det kan vara projekt inom en tvåårsperiod inom till exempel vatten, stallar och beten.