SLU-nyhet

Doktorandkurs bäddar för nätverk och samarbeten

Publicerad: 27 maj 2024
Fältövning. Foto.

Övervakning och miljöanalys av skogsskador stod i fokus när doktorander avslutade kurs med en vecka i Lycksele i Västerbotten. En vecka som gett kunskap, nätverk och nya perspektiv på samarbeten inom forskning.

I mitten på maj genomförde forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum avslutet på doktorandkursen Skogsskador - övervakning och miljöanalys. Veckan tillbringades i Lycksele i Västerbotten där teoretiska föreläsningar kombinerades med praktiska demonstrationer och övningar i fält. Målet med kursen var att ge doktoranderna förståelse för övervakning av skog och olika skador samt grundläggande koncept för hur övervakningsprogram kan sättas upp. Förutom veckan på plats i Lycksele har doktoranderna fått digitala föreläsningar och uppgifter som gett kunskap inom området.

‒ Kursen har gått jättebra. Vi har haft stor variation bland studenterna relaterat till skogsskador. Jag tror många lärt sig hur de ska planera sina framtida inventeringar och övervakning. Jag tror också de fått större förståelse för andra områden än sitt eget. De är en bra grupp studenter som ser ut att komma bra överens och haft en positiv jargong, säger Inka Bohlin forskare och analytiker vid SLU Skogsskadecentrum och kursansvarig för kursen.

‒ Det är bra att få se hur saker görs praktiskt och få titta på symptom i verkligheten. Speciellt när det gäller svampsjukdomar och insekter. Men också att träffa de andra studenterna, säger Sigríður Hrefna Pálsdóttir från Islands lantbruksuniversitet.

Nätverk och samarbeten

Andra positiva effekter av doktorandkursen som studenterna lyfter är bland annat möjligheten att bygga nätverk och att hitta samarbeten för framtida forskningsprojekt där metoder och ämnesområden kan kombineras.

‒ Det är intressant att få möjlighet att diskutera potentiella samarbeten för framtida studier. I många fall samlar vi in liknande fältdata om skogsskador, vilket skulle kunna möjliggöra införandet av fjärranalyskomponenter i andra projekt. Dessa typer av diskussioner uppstår främst i forum likt den här kursen. Även om vi alla sitter i samma byggnad inom SLU så korsas inte våra vägar så ofta, säger Luiz Cosimo, doktorand vid institutionen för skoglig resurshållning.

‒ I framtiden kommer jag förmodligen vara involverad i att designa studier eller övervakningsprogram och efter kursen har jag en större verktygslåda att arbeta med och ett nätverk att nå ut till, säger Sigríður Hrefna Pálsdóttir.

Totalt deltog 13 doktorander vid kursen som var den andra av tre planerade kurser inom forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum.