SLU-nyhet

Verksamhetsåret 2023 är nu summerat i en årsberättelse

Publicerad: 08 april 2024
Framsida till årsberättelsen 2023. Bild.

Nu finns SLU Skogsskadecentrums årsberättelse för 2023 tillgänglig. Den sammanställer verksamhetens arbete, organisation och aktiviteter under året. Här kan du också läsa om hur centret samverkat med både interna och externa parter.

2023 har varit ett händelserikt år med flera viktiga händelser. Däribland har EU:s växtskyddschefer varit på besök, vårt årsmöte där idéer och inspel fick ta plats, första doktorandkursen genomfördes och såklart har arbete med flera forskningsprojekt pågått. Men också andra aktiviteter och satsningar.

- När vi nu summerar 2023 kan vi konstatera att vi inför kommande år behöver lägga än mer kraft på ömsesidig dialog och samverkan externt som internt för att bli ännu bättre på att vara SLU Skogsskadecentrum, säger Jonas Rönnberg föreståndare för centret.

Du hittar årberättelsen här.