SLU-nyhet

SLU och Vattenfall följer upp vindkraftens påverkan på fisk och biologisk mångfald

Publicerad: 29 april 2024
Vidnkraftverk ute till havs

Intresset för havsbaserad vindkraft växer och med det behovet av fördjupad kunskap om hur vindkraftsparker påverkar de marina ekosystemen. SLU och Vattenfall samarbetar därför i ett nytt projekt för att öka kunskapen om havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö.

För 20 år sedan gjorde dåvarande Fiskeriverket de första provfiskena inför bygget av det som nu är Sveriges största havsbaserade vindkraftspark; Vattenfalls Lillgrund i Öresund. Parken färdigställdes 2007 och i samband med driftstarten genomförde forskare omfattande studier för att följa upp effekterna på fisk och fiske.

Nu är det dags för uppföljning och nya fältstudier vid Lillgrund – inom ramen för det nya projektet WIND4COCO  

- Vi ska göra återbesök till en del av de studier som utfördes i det tidigare kontrollprogrammet för att ta reda på hur fisksamhället har utvecklats över längre tid. Det här ger en unik möjlighet att studera de långsiktiga effekterna av havsbaserad vindkraft, säger Lena Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och projektledare för WIND4COCO 

Undervattenskameror och provfisken

De tidigare provfiskena visade att vissa fiskarter ansamlades i närheten av vindkraftverken. Det uppstod en så kallad reveffekt. Men däremot påverkades inte den totala mängden fisk i vindparken som helhet. Fisksamhällets dynamik var densamma inne i vindparken som i två referensområden utanför den.    

 - För att få jämförbara resultat så kommer vi  att provfiska med samma metodik som man använde i det tidigare kontrollprogrammet. Men vi ska också komplettera undersökningarna med undervattenskameror, för att få en ännu mer detaljerad bild av den biologiska mångfalden vid vindkraftverken, säger Lena Bergström.

Utvärdering av selektiva fiskeredskap

Projektet ska också undersöka om och hur yrkesfiske kan samexistera med vindkraftparker till havs. Här ska forskarna testa selektiva fiskeredskap och utvärdera om det är gångbart att fiska med fiskburar och kräftburar i havsbaserade vindkraftsparker.

- Med den pågående utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är det viktigt att undersöka hur vi kan nyttja det tillgängliga utrymmet till havs så effektivt som möjligt. Projektet WIND4COCO erbjuder ett utmärkt tillfälle att undersöka samexistensen mellan havsbaserad vindkraft och fiske, genom att testa potentialen för att använda selektiva fiskeredskap i vindkraftsparken, säger Tim Wilms, marinbiolog på Vattenfall

Resultaten kommer att presenteras i workshops med intressenter, för att diskutera samexistens, framtida vindparksdesign och enhetlig övervakning.

Projektet finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag samt av Vattenfall, och pågår 2024-2027. Vattenfall bidrar även med tid och expertis för att utföra studierna vid Lillgrund vindkraftspark. Projektets fullständiga namn är Vindkraft i havets ekosystem ­- kunskap för en hållbar utbyggnad i samexistens med naturvård och fiske.

Kontaktpersoner

Lena Bergström, forskare, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), SLU

Johan Senneroe, media relations, Vattenfall

 


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16