SLU-nyhet

Ny kunskap om den globala uppvärmningens effekter på tundrans kolutsläpp

Publicerad: 23 april 2024
Experimentuppställning i fjällmiljö. Foto.

Ökar kolutsläppet från tundran när temperaturen stiger? Det har ett team av drygt 70 forskare, varav flera från SLU, undersökt. Tidigare studier har tytt på en ökning av kolutsläppet med högre temperaturer, men här visar forskarna att kolutsläppet på lång sikt är nästan fyra gånger större än de tidigare beräkningarna.

I arktiska och alpina tundraekosystem finns stora reservoarer av kol i marken. När temperaturen ökar stimuleras kolutsläpp från marken till atmosfären. Men vi vet inte hur mycket kol och hur länge marken släpper ifrån sig kol vid stigande temperaturer.

För att ta reda på vad som driver variationerna i kolutsläppen analyserade forskarteamet, som leddes av Umeå universitet, en stor mängd data från uppvärmningsexperiment på 28 platser i arktisk och alpin tundra. Experimenten har pågått mellan 1 år och 25 år.

Kolutsläppen blev 30 procent större

För att simulera ett varmare klimat användes en slags kammare med öppen topp som ledde till en 1,4°C ökning av lufttemperaturen och en 0,4°C ökning av marktemperaturen.

Uppvärmningen gjorde att kolutsläppet från marken ökade med 30 procent och effekten höll i sig i minst 25 år efter experimentens start! Att kolutsläppen inte har avtagit på 25 år är helt ny information. Det extra kolet som släpptes ut kom från både mikroberna i jorden och växterna, säger Jaanis Juhanson, en av författarna från SLU.

Vi som deltog från SLU mätte biomassan av bakterier och svampar i marken för att testa om ökade kolutsläpp förklaras av fler mikrober. En sådan direkt effekt hittades inte, men nu undersöker vi de mikrobiella samhällen i relation till förändringar i markens kol- och kväve-omsättning när det blir varmare, säger Sara Hallin.

Bättre klimatmodeller

Studien är den första i sitt slag som undersöker ett ekosystems kolutsläpp över hela tundraområdet och inkluderar ett omfattande antal miljöfaktorer. Nu kan sambandet mellan markförhållanden och responsen på uppvärmningen användas för att förbättra klimatmodellerna och förutsäga framtida koldioxidutsläpp.

Studien visade att ökningens storlek varierade beroende på lokala markförhållanden och beskriver också variationer i känslighet som finns på uppvärmning.

– För att få mer fakta om det här måste vi samla in mer information från känsliga områden, särskilt om de lokala markförhållandena. Det är nyckeln för att förstå mer och göra våra förutsägelser ännu bättre, säger Karina Clemmensen.


Kontaktinformation

sara.hallin@slu.se, 018-673209

karina.clemmensen@slu.se, 018-671874

jaanis.juhanson@slu.se, 018-673290