SLU-nyhet

Var med och tyck till om nya möjligheter att kommunicera forskning på externwebben

Publicerad: 05 april 2024

I samband med att SLU bygger en ny webb öppnas nya möjligheter att kommunicera forskning på slu.se.

En central del är en ny projektkatalog, som det går att koppla olika typer av information till.  

– I förstudien till den nya webben framhöll forskare behov av fler möjligheter att kunna kommunicera kring sin forskning, utan att behöva skapa egna webbplatser utanför SLU:s webbplattform eller att alltid behöva ta hjälp av en kommunikatör. Vi kommer snart att kunna erbjuda sådana möjligheter på slu.se. Det innebär samtidigt att vi gör det lättare för utomstående att hitta fram till den kunskap och kompetens de söker, berättar Mia Peterson, projektledare för delprojektet forskningskommunikation på slu.se.  

Värdefullt med forskarsynpunkter kring funktioner och utformning 

Tanken är att forskare på egen hand enkelt ska kunna publicera och ansvara för webbsidor med innehåll kopplat till sin forskning.  

– Vi har en ram för de funktioner som kommer att ingå, men för att hamna rätt behöver vi nu få inspel från forskare som själva kan vara intresserade av att bidra med innehåll, säger Mia Peterson. 

Den som vill ge ett forskarperspektiv kring utformning och prioritering av funktioner är varmt välkommen att anmäla sig till ett av tillfällena för workshop. Se länkar nedan.