SLU-nyhet

Fördjupad analys av Västra noden

Publicerad: 23 april 2024

Under våren pågår nästa fas för Västra noden - den del i en byggprocess som kallas förstudie och som ska ge tydligare förutsättningar för utvecklingen av verksamhetslokalerna.

Studien ska fastslå en fördjupad målbild och vision, identifiera förutsättningar för projektet och innefatta en övergripande analys av projektets genomförande samt byggnadstekniska förutsättningar och risker.

– Man utreder byggnaderna Vegetum och gamla Biotronens förutsättningar för ombyggnation och eventuellt tillbyggnation. Det kommer också att tas fram en grov inplacering för samtliga verksamheter i form av skissartade volymstudier, berättar Theodora Mårtensson, SLU:s projektledare.

Förstudien ska vara klar under juni 2024 och uppdraget att genomföra studien har gått till Fojab arkitekter. Studien omfattar följande:

  • En detaljerad målbild och vision för lokalernas användning.
  • En analys av byggnadernas förutsättningar för ombyggnation och eventuell tillbyggnation.
  • En risk- och konsekvensanalys
  • Grov inplacering av verksamheter
  • Tidplan för projektet