SLU-nyhet

SLU och Distriktsveterinärerna inleder samarbete om fältpraktik för veterinärstudenter

Publicerad: 25 mars 2024
Foto: Jenny Svennås-Gillner

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Distriktsveterinärerna inleder ett nytt samarbete om fältpraktik för veterinärstudenterna. Ett första steg med en pilotomgång genomförs under vårterminen 2024 med målsättningen att praktiksamverkan ska vara fullt utbyggd och förlagd vid Distriktsveterinärernas mottagningar runt om i landet under 2027.

Efter ett regeringsbeslut 2021 arbetar SLU med en utbyggnad av veterinärprogrammet som utökas från 100 utbildningsplatser till 145. Ett moment i programmet är en verksamhetsförlagd praktik ute på gårdar och stallar. Utbildningsmomentet syftar till att ge studenter övning i behandling av lantbrukets djur och hästar. Detta sker i dag internt inom SLU på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid den ambulatoriska kliniken som åker ut till gårdar i Uppsalaområdet.

Med den utökade studentvolymen på veterinärprogrammet kommer nuvarande tillgång till gårdar och djur i området inte att räcka. Därför har SLU nu fattat beslut om ett nytt upplägg för utbildningsmomentet som inleds under vårterminen 2024 och kommer att från 2027 kommer att helt förläggas till Distriktsveterinärernas mottagningar.

- Det känns positivt att vi nu kan erbjuda studenterna det här upplägget på fältpraktiken! Det nya samarbetet med Distriktsveterinärernas mottagningar kommer vara viktigt i studenternas utbildning och ger dem färdighetsträning som påminner mycket om yrkesrollen, säger Johanna Penell, vice-dekan vid SLU.

Med förläggandet av fältpraktiken till Distriktsveterinärerna kommer studenterna att göra praktik vid ett flertal orter runt om i Sverige. Studenterna förbereds inför utbildningsmomentet hos Distriktsveterinärerna och därefter genomförs den praktiska delen på mottagningarna.

- Vi är glada över att få ta emot veterinärstudenterna! Vi kommer att erbjuda dem en verklighetsnära praktik och kanske också en relation till en arbetsplats. Med vår geografiska spridning över hela landet kommer vi också kunna visa på bredden inom veterinäryrket, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

 

 


Kontaktinformation

Erika Troeng, presschef
Kommunikationsavdelningen, SLU
erika.troeng@slu.se, 018-67 26 08, 073-807 88 90