SLU-nyhet

Örjan Östman tar över rollen som studierektor på SLU Aqua

Publicerad: 13 mars 2024
Porträttbild av Örjan Östman

Vi säger stort tack till Andreas Bryhn och varmt välkommen till Örjan Östman som tar över rollen som ny studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU Aqua.

For English, please change language at the top of the page.

Som studierektor kommer jag främst att arbeta för att öka utbildningen vid vår institution och marknadsföra våra kurser och möjliga examensarbeten. Jag kommer även ansvara för kvalitén på vår utbildning och att det finns lärare med hög kompetens. Sedan kommer jag att leda institutionens samordningsgrupp för utbildning och där vi bistår ledningsgruppen i utbildningsfrågor och verkar för utveckling och kvalitet av våra utbildningar. Jag kommer också ha kontakt med studenter och vägleda dem i studieadministrativa frågor, säger Örjan.

På SLU Aqua erbjuder vi just nu en kurs på grundnivå: ”Where have all the fishes gone? Sustainability perspectives on contemporary fisheries”. Kursen ger en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske. Vi erbjuder även två kurser på avancerad nivå: ”Ekologi för fiskevård” och ”Principer för fiskerivetenskap”.

Idag har vi inte så mycket undervisning på vår institution, just därför finns det goda möjligheter att fokusera på kvalitén. Det kan förhoppningsvis göra att våra kurser blir mer populära och samtidigt bidra till att vi får mer undervisning till SLU Aqua, fortsätter Örjan.

Tidigare har jag undervisat och varit kursansvarig på många olika kurser, både på SLU och andra universitet. Nu ser jag fram emot att få möjlighet att utveckla undervisningen på hela institutionen. I och med att jag är lokaliserad på Ultuna hoppas jag också att vår undervisning ska bli synligare för andra på SLU, avslutar Örjan.