SLU-nyhet

Kan skadedjur anpassa sig till ekologiskt intensifierat jordbruk?

Publicerad: 22 mars 2024
Två kvinnor i ett majsfält. Foto.

Ekologiskt intensifierade odlingar i Kenya, där biologisk mångfald sköts noggrant för att minska skadegörare, har visat sig vara hållbara över tid. Det visar en ny forskningsstudie.

Idén med ekologisk intensifiering är att utnyttja den biologiska mångfalden för att minska negativ miljöpåverkan från kemiska bekämpningsmedel samtidigt som man får bra skördar. I stället för bekämpningsmedel använder odlarna en noggrant hanterad biologisk mångfald för att upprätthålla eller förbättra ekosystemtjänster och skördarna. Men hur utvecklas de här systemen över ett längre tidsspann?

 – Även om skydd från skadegörare är ett vanligt mål för ekologisk intensifiering är det ont om studier som undersöker ekologiskt intensifierade växtskyddssystem över längre tid, säger Mattias Jonsson.

Skadegörare minskar över tid

Med hjälp av push-pull-systemet i västra Kenya undersökte Mattias Jonsson, tillsammans med kollegor från Kenya, USA och Sydafrika, om skörden samt förekomsten av skadeinsekter och ogräs varierar med tiden.

Med data från 476 unika bönder och 24 odlingssäsonger fann forskarna att skadegörarna minskade med tiden sedan etablering i både push-pull-fälten och närliggande kontrollfält. Dessutom har skördarna förbättrats med tiden sedan etableringen av push-pull-fält.

– Vår studie tyder på att ett ekologiskt intensifierat jordbruk är motståndskraftigt mot skadedjursanpassning och bibehåller konsekvent höga skördar över tid, avslutar Mattias.

Uppmuntrande resultat

Resultaten av studien är uppmuntrande för ekologisk intensifiering, inte bara i push-pull-system utan även på ett bredare plan. På ett stort antal gårdar och flera odlingssäsonger försämras inte fördelarna med det ekologiskt intensifierade jordbrukssystemet med tiden sedan det etablerats, det förbättras faktiskt också lite med tiden!

– Intressant nog såg vi också att andra fält i närheten, oavsett om de förvaltades på samma sätt eller inte, fick fördelar från de ekologiskt intensifierade fälten. Nu behöver vi undersöka olika mekanismer som finns i systemet och hur det utvecklas när höstarmélarv, eller majsfly som den också kallas, finns i fältet. Det är en invasiv skadegörare som orsakar stora ekonomiska förluster inom jordbruket i Kenya, avslutar Mattias.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50