SLU-nyhet

Hjälp oss att leta groddjur!

Publicerad: 20 mars 2024

Idag den 20 mars är det Grodornas dag i hela världen: World Frog Day, det firar vi med att uppmana till att hitta och rapportera groddjur genom att faunaväkta ett grodvatten!

I dag har vi relativt bra koll på hur det går för de mest hotade groddjuren medan kunskapen för de vanligare arterna är betydligt sämre. För att kunna göra bra bedömningar av groddjurens levnadsstatus krävs systematiskt insamlad data, men sådan bevakning kräver mycket tid och resurser. Därför är allmänhetens observationer (så kallad medborgarforskning) oerhört värdefulla för att förstå tillståndet i naturen. I många fall är denna information till och med nödvändig för att kunna göra bedömningar. 

Medborgarforskning handlar om att allmänheten hjälper forskare att undersöka olika frågor. Allmänhetens observationer är oerhört värdefulla för att samla in data för att förstå tillståndet i naturen och kunna göra bedömningar.

Grodornas tid är nu

Groddjur (och kräldjur) passar mycket bra för medborgarforskning. Dels går de ofta att känna igen, dels samlar de sig på särskilda platser under vissa tider på året. Det gör att man då lätt kan gå dit och räkna dem.

Börja med att hitta ditt grodvatten! Besök sedan lokalen, gärna flera gånger samma säsong och räkna djuren på samma sätt. Rapportera på artportalen.se. Gör du det under minst två år så får vi en tidsserie för lokalen. En stor mängd tidsserier från olika lokaler gör att vi kan räkna ut om arterna ökar eller minskar.

Mer information om hur du kan faunaväkta groddjur

För dig som vill veta mer om hur du rent praktiskt faunaväktar ett grodvatten finns nu möjlighet att delta på webbinarier vid två tillfällen25 mars kl 19-20 och 29 april kl 19-20

Ladda ner:

Samarbete med naturkunnig.se

Naturkunnig.se är en webbbaserad utbildning framtagen för att utbilda och entusiasmera allmänheten att intressera sig för naturen. 2021 lanserades utbildningen som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Artdatabanken och Naturens Kalender).

Den 6 mars i år utökades utbildningen med två filmade digitala fältguidningar som tagits fram tillsammans med SLU Artdatabanken (faunaväkta grodor) och Naturens kalender (fenelogi). Filmerna (35 min) hittas på naturkunnig.se.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur. 

SLU Artdatabanken är nationell koordinator för faunaväkteriet och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening, Trollsländeföreningen och Svensk Dagfjärilsövervakning.


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967