SLU-nyhet

Europeisk ackreditering av veterinärutbildningen

Publicerad: 25 mars 2024
Universitetslektor Helene Hamlin med två veterinärstudenter (2015).

Vart sjunde år utvärderas vår veterinärutbildning för att vara fortsatt ackrediterad enligt den europeiska standarden som organisationen European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) upprätthåller. Standarden är baserad på EU:s minimikrav.

Ackrediteringen är en kvalitetsstämpel på vår utbildning och möjliggör för våra examinerade studenter att på ett konkurrenskraftigt sätt praktisera och vidareutbilda sig i hela Europa.

Ackrediteringen ger oss också möjlighet att erbjuda europeiska specialistutbildningar godkända av The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

Den 18-22 mars var ett utvärderingsteam på plats för att bilda sig en uppfattning om vår verksamhet och förutsättningarna för utbildningen. I slutet av veckan höll utvärderingsteamet en Exit Presentation, där de sammanfattade vad de iakttagit.

Vi fick mycket beröm för stora delar av utbildningen bland annat stöttande miljö, bra samspel mellan lärare och studenter, samt ändamålsenlig infrastruktur. Vi fick några mindre påpekanden som kan åtgärdas direkt såsom skyltning till isoleringsboxar. De konstaterade också två större avvikelser som handlar om:

  1. bemanning av smådjurskliniken (antal och kompetens),
  2. lärarnas delaktighet i utvecklingsarbete gällande klinisk utbildning och forskning (smådjurskliniken).

Vi förväntar oss därmed att få statusen Pending Accreditation, vilket ger oss 1 år att åtgärda avvikelserna och arrangera ett återbesök. Under tiden är vår utbildning fortsatt ackrediterad. Alltså påverkar detta inte våra studenters möjligheter att vara verksamma i Europa eller att antas till specialistutbildningar (Diplomates).

Vi kommer nu att påbörja arbetet för att åtgärda de påtalade avvikelserna och boka in ett återbesök.