SLU-nyhet

Doktorander besökte fröstation i Lagan

Publicerad: 20 mars 2024
Johanna Gårdebrink berättar om verksamheten vid studiebesök. Foto.

Från kotte till frö - fröproduktion stod i centrum när doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola besökte Svenska skogsplantors fröstation i Lagan, Småland.

Elva doktorander och två forskare fick under en något regnig onsdag i mitten på mars ett varmt mottagande av Johanna Gårdebrink, fröspecialist och stationschef hos Svenska skogsplantor.

Besöket på fröstationen i Lagan inleddes med en översiktlig presentation av Sveaskog och Svenskaskogsplantors verksamhet. Johanna och hennes kollega Erik Sandelin bjöd sedan på en presentation om odling av skogsfrö i Sverige och mer specifikt hur de arbetar på de nära 100 fröodlingar som Svenska skogsplantor driver. Doktoranderna fick en grundlig genomgång av alla stegen i processen från kotte till frö. Trots det mindre charmiga vädret ställdes många frågor som Johanna och Henrik svarade på.

Det är en omfattande process som startar med att kottar skördas och lagras. Sedan ska kotten klänga, det vill säga öppna sig och släppa sina frön. Genom kontrollerad temperatur och fuktighet kan effektiv klängning av kotten framkallas. När kotten är klängd tröskar man den för att få ut fröna. Det sker vanligtvis med en nättrumma där kottarna tumlas runt. Viktigt vid tröskning är att fröna separeras från kottarna för att undvika att få klämskador. Om det händer är fröet obrukbart. Fröna ska sedan renas och skadade frön rensas bort.

Rena fröer lagras i stora fröfrysar för att sedan användas vid odling av plantor på plantskolor över hela landet.

‒ Det var ett väldigt lyckat och trevligt besök. Väldigt engagerad och kunnig värd som frikostigt delade med sig av sin kunskap till våra doktorander, säger Åke Olson, biträdande föreståndare och ansvarig för forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum.


Kontaktinformation

ake.olson@slu.se, 018-671876