SLU-nyhet

Är fungicidresistens ett hot mot svensk potatisodling?

Publicerad: 25 januari 2024
Ett grönt blad med en brun fläck på. Foto.

Från Danmark kommer larmrapporter att skadegöraren som orsakar potatisbladmögel är resistent mot flera bekämpningsmedel. Håller samma sak på att hända i Sverige? Det ska fältpatologen Björn Andersson undersöka i ett nytt forskningsprojekt.

Potatisodlingen är till stor del beroende av effektiva medel mot skadesvampar, fungicider, för att bekämpa bladmögel som orsakas av Phytophthora infestans. Bladmögel är en av de mest ökända växtsjukdomarna och begränsar potatisproduktion över hela världen. Sjukdomen är särskilt problematisk i svala och våta klimat som hos oss i norra Europa.

Bladmögel är redan multiresistent

– Att potatisodlingen är så kemikalieberoende är ett problem i sig. Det har visat sig svårt att få in bladmögelresistenta potatissorter i odlingen på grund av skadegörares förmåga att förändra sig och övervinna sjukdomsresistens, berättar Björn Andersson.

– Om fungicidresistens blir mera utbredd behöver vi snabbt hitta nya metoder att klara av bladmögel. Vi har redan hittat svenska isolat av P. infestans som är resistent mot fler än en fungicid.

Forskning i samarbete med industri och odlare

I ett nytt projekt ska Björn Andersson undersöka hur vanlig resistens mot olika fungicider är hos P. infestans i Sverige. Det kommer han göra både genom fältförsök och i odlingskammare och sedan utsätta skadegöraren för olika typer och doser av fungicider. Dessutom skall DNA-undersökningar göras för att utreda hur resistens uppkommer och nedärvs. Forskningen kommer utföras i samarbete med industri och odling.

– Vi vill förstå hur stort problemet med fungicidresistens hos bladmögel är, och hur stort hot den utgör för den svenska potatisodlingen. Vi behöver bättre kunskaper om hur fungicidresistens hos P. infestans uppkommer och sprids behövs för att utveckla nya bekämpningsstrategier. Resultaten från projektet kommer att bidra till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar framtid för svensk potatisproduktion, säger Björn.

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och kommer att löpa mellan 2024–2026.


Kontaktinformation

Björn Andersson, Fältpatolog

Porträttfoto på en man framför en tegelvägg.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
Bjorn.LE.Andersson@slu.se, 018-671617