SLU-nyhet

SLU ska leda storsatsning på utveckling av biobaserade lim

Publicerad: 11 september 2023
Foto på Stergios Adamopoulos

Vid tillverkning av bland annat möbler, limträbalkar och förpackningar används enorma mängder lim, som idag nästan uteslutande är fossilbaserade. Nu ska ett konsortium bestående av tre universitet och tolv industriföretag skynda på arbetet med att ta fram biobaserade och mer hållbara lim. ”BioGlue Centre”, som ska ledas av Stergios Adamopoulos från SLU, har en budget på drygt 100 miljoner kronor, varav ca en tredjedel finansieras av Vinnova.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova satsar på 11 nya kompetenscentrum, där universitet och företag tillsammans ska bedriva excellent forskning och utbildning inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomställning. Ett av dessa är BioGlue Centre: Kompetenscentrum för biobaserade lim.

Omkring 25 procent av världens totala limkonsumtion används vid tillverkning av möbler, träbaserade konstruktionsmaterial och förpackningar. Företag i dessa sektorer har ett starkt behov av att bli mer hållbara och vill därför öka hastigheten i jakten på biobaserade alternativ till de enorma mängderna, nästan uteslutande, fossilbaserade lim som används idag.

Det har hittills inte varit möjligt att ersätta fossilbaserade lim med biobaserade lim eftersom det saknas grundläggande kunskaper för att åstadkomma högpresterande och mer miljövänliga produkter.

BioGlue Centre kommer att ledas av Stergios Adamopoulos från SLU, som ska fokusera på områdena vidhäftning och lim, samt hållbarhet. KTH kommer att fokusera på polymervetenskap och teknologi, medan Linnéuniversitetet fokuserar på trä- och byggnadsteknik samt hållbarhet.

– Målet är att BioGlue Centre ska bli en världsledande forskningsmiljö inom lim och limfunktion. Det finns inget motsvarande någon annanstans, säger Stergios Adamopoulos.

I konsortiet ingår också leverantörer av biobaserade råvaror och biprodukter från skogs- och jordbruk samt tillverkare av bindemedel, lim, möbler, konstruktionsmaterial och förpackningar.

– Konsortiet har sett till att det finns ett starkt ”industriellt ekosystem” runt centrumet, med såväl stora som små och medelstora företag, säger Stergios Adamopoulos.

Pressmeddelande från Vinnova
https://www.vinnova.se/nyheter/2023/09/satsning-pa-forsknings---miljoer-for-hallbar-och-digital-omstallning/

Kontaktperson

Stergios Adamopoulos, professor i trävetenskap och träteknologi
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi; Trävetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 24 74, stergios.adamopoulos@slu.se
https://www.slu.se/cv/stergios-adamopoulos/


Kontaktinformation