SLU-nyhet

Nya rutiner för IT-avdelningens ärendehanteringssystem

Publicerad: 18 september 2023

Från och med den 21 september kommer mailutskick från IT-avdelningens ärendehanteringssystem att hänvisa dig till självserviceportalen för att ta del av information.

I portalen kan du läsa om förändringar och åtgärder i dina ärenden, till exempel beställningar, frågor eller anmälda incidenter.

Förändringen görs för att bättre kunna efterleva kraven från GDPR men också att tydliggöra IT-avdelningens tjänsteportal som är under uppbyggnad. Här kan du bekanta dig med många tjänster och även få hjälp att lösa problem som uppstått och lära dig mer genom att läsa kunskapsartiklar.

Du kan följa och uppdatera ditt ärende i självserviceportalen genom att logga in via länkknappen i mailutskicket från ditt ärende.  

Alternativt kan du logga in till självserviceportalen via medarbetar- eller studentwebben. Klicka på Driftstörningar och support och därefter Länk till självserviceportalen under rubriken Självserviceportal.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se