SLU-nyhet

Ny version av avhandlingsmallen

Publicerad: 14 september 2023
Avhandlingar på rad, foto.

SLU:s Word-mall för doktorsavhandlingar har nu uppdaterats och en ny version finns tillgänglig att ladda ner. Den nya versionen gör det lättare att lägga till författar-id och information om avhandlingens licensering. Dessutom har instruktionerna förtydligats och hänvisningar till stödmaterial lagts till.

Du laddar ner den uppdaterade mallen här:

Den nya versionen förändrar inte dokumentets utseende och har du redan börjat använda en tidigare version behöver du inte ladda ner den på nytt.

Nytt i denna version är fält för ORCID, det vill säga författar-ID, och Creative Commons-licens för avhandlingen. Dessa fält är inte obligatoriska men en stark rekommendation i enlighet med riktlinjerna för publikationer utgivna av SLU.

Instruktionerna i mallen har också delvis gjorts om och förtydligats med en ambition att synliggöra det stödmaterial som finns i Canvas. Notera också att den Word-mall för artikelmanuskript som tidigare funnits tillgänglig i den nedladdade zip-filen tagits bort eftersom den endast använts i begränsad utsträckning.

Avhandlingmallen är obligatorisk att använda för alla doktorsavhandlingar som trycks i SLU:s ACTA-serie och är utformad i enlighet med SLU:s grafiska profil. Ta kontakt med biblioteket (bibliotek@slu.se) om du stöter på problem när du använder någon av bibliotekets mallar.

Relaterade sidor: