SLU-nyhet

En Kvantitativ analys

Publicerad: 01 september 2023

Detta är en uppdaterad version av det kompendium som Jan-Eric Englund och Adam Flöhr gjorde i ett Best Practice-projekt under 2022. Materialet skall hjälpa studenter i samband med deras självständiga arbeten och idén är att även studenter utan förkunskaper i statistik skall kunna förstå texten. Fokus ligger på att beskriva hur studenter med kvantitativa material skall få arbetet att vila på en vetenskaplig grund genom att noggrant beskriva hela processen Problemformulering – Försöksplanering – Insamling av data – Analys av data – Vetenskapligt förankrade slutsatser. Se Kompendium nedan.