SLU-nyhet

Fler studenter i nygammal ekonomikurs

Publicerad: 04 september 2023
Studenter på campus Alnarp

Höstterminen har startat och studenter och lärare på SLU Alnarp har fullt upp med att komma igång med aktuella kurser. I likhet med tidigare år har KCF ansvar för att driva en kurs som främst studeras av lantmästarstudenter under sitt tredje studieår. Sebastian Remvig är kursansvarig lärare och han konstaterar att det blivit ett uppsving i antalet sökande. Förutom ett intressant innehåll så kan ett namnbyte ha ökat attraktionskraften.

Det är kursen Övergripande företagsledning, ekonomistyrning och verksamhetsutveckling som efter en process inom SLU bytt namn till Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken. I år är 34 studenter antagna, i förhållande till 26 i förra årets kurs.

- Det är så klart väldigt roligt att så många vill läsa kursen i år. Det finns nog flera anledningar till ökningen, en är namnbytet som gör kursens innehåll lite enklare att ta till sig, säger Sebastian Remvig.

- En annan anledning är att årets studenter utgör första kullen på lantmästarprogrammet där det tredje året är obligatoriskt för att ta ut sin lantmästarexamen.

Förutom namnbytet har kursens innehåll också modifierats. Det fanns delar i kursen som överlappade andra kurser. De överlappningarna är borta och har gett utrymme för ett kursupplägg med ökad fokusering inom ämnet.

Det populära arbetet med fallgårdar finns dock kvar i tämligen oförändrat skick.

- Det är viktigt att studenterna får möjlighet att arbeta praktiskt med riktiga företags utmaningar men i en studiemiljö där misstag inte blir så dyra, säger Sebastian Remvig.