SLU-nyhet

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Publicerad: 07 september 2023
En kvinna med plastglas i händerna går över ett fält. Foto.

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den kunskap som krävs för att utforma jordbrukslandskap på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster bevaras.


Kontaktinformation

cassandra.vogel@slu.se