SLU-nyhet

Rekordstor försäljning av bekämpningsmedel

Publicerad: 18 augusti 2023
Kvinna i intervju. Skärmavbild.

Försäljningen av bekämpningsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, men det syns ingen ökning av halterna i miljöövervakningen, enligt Mikaela Gönczi, föreståndare för SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Det här belystes i ett nyhetsinslag på SVT.

Trots nationella miljömål med att minska bekämpningsmedel och dess risker har alltså försäljningen ökat markant de senaste tre åren.

Bekämpningsmedel är speciellt framställda för att påverka levande organismer som uppfattas som skadliga.

Användningen av bekämpningsmedel i de områden där miljöövervakningen utförs har inte ökat på motsvarande sätt som försäljningen. Mikaela tror att en del av den ökade försäljningen kan bero på att lantbrukare bunkrar pesticiderna, så det är inte säkert att användningen kommer öka alls, eller så sker det med en viss fördröjning.

Den ökade försäljningen förklaras i inslaget också bero på att det är alltmer ekonomiskt lönsamt med höstgrödor, som kräver mer bekämpningsmedel bland annat för att det är större risk för svampsjukdomar.

I nyhetsinslaget säger Mikaela om bekämpningsmedel mot svampangrepp:

- Vissa svampmedel kan ha ganska hög giftighet för omkringliggande miljö, så där skulle det kunna vara problematiskt om dom kommer ut i högre halter.

 


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05