SLU-nyhet

De forskar om vaccin mot juverinflammation

Publicerad: 14 juni 2023
Josef Dahlberg i ett kostall med ko

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen stödjer ett försök med vaccin mot juverinflammation hos mjölkkor med en miljon kronor. Forskningen sker vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

- Mastit, eller juverinflammation är det störstaa problemet vi har bland våra mjökkor i Sverige. Det är den vanligaste orsaken till att veterinär tillkallas och det är också den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling av kor, säger forskaren Josef Dahlberg vid SLU.

Juverinflammation orsakar smärta och minskat välbefinnande hos det drabbade djuret. Sjukdomen för också med sig produktionsminskning och försämrad mjölkkvalitet.

Forskargruppen vid SLU använder ett adjuvans som är framtaget i Uppsala och bygger på forskning från 1970- och -80 talet. Vaccinet är patenterat av Bror Morein som även var med och tog fram adjuvanset.

- Adjuvanset, alltså hjälpämnet i vaccinet, som vi använder är lite av hemligheten,. Det är speciellt framtaget för att fungera bra på djur, säger Josef Dahlberg vid SLU.

Vaccinet är testat på 100 kor vid SLU:s forskningsladugård Röbäcksdalen i Umeå.

- Vi är långt framme i vår forskning, men vaccinet är extremt nytt. Nu vill vi utvärdera vaccinet ytterligare och vill se hur väl vaccinet skyddar i ett sjukdomsförlopp, säger Josef Dahlberg.

Stödet från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen täcker halva kostnaden för det värdefulla testet av vaccinet.


Kontaktinformation

Josef Dahlberg, Klinikveterinär, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), Avdelningen för reproduktion
Josef Dahlberg, Klinikveterinär, Universitetslektor, biträdande
Ambulatoriska kliniken, Ambulatoriska kliniken, gemensamt
josef.dahlberg@slu.se, +4618671686