SLU-nyhet

Så mådde Mälaren 2022

Publicerad: 01 juni 2023
Bilbro över sund. Foto.

Mälaren. Den har ett komplext ekosystem och det är många intressen som ska samsas här. Därför är det viktigt att kolla hur sjön mår och samarbeta för att den ska fortsätta att må så bra som möjligt. En summering visar att stationer med sämre ekologisk status är fler än de stationer som har god status.

Summeringen sker i den nyligen publicerade Mälarrapporten, som är en årlig sammanfattning över vad som hänt inom samarbetet Mälarens vattenvårdsförbund och vad miljöövervakningen och forskningen på sjön visar.

Överlag visar rapporten över 2022 att året kännetecknades av en mild början och en varm sommar där augusti stod ut som både varm och nederbördsrik, vilket bidrog till höga halter av cyanobakterier vid många provtagningsstationer i augusti. Provtagningsstationer med sämre ekologisk status än god, är fler än de stationer som har god status. I stora delar av sjön är näringspåverkan hög.

Vad innehåller årets Mälarrapport?

- I Mälarrapporten ingår dels en sammanfattning av årets miljöövervakningsresultat men också en resumé av forskningsprojekt och studentarbeten som på olika sätt anknyter till Mälaren, berättar Faruk Djodjic.

Stina Drakare och Faruk Djodjic presenterade de viktigaste punkterna i årets rapport på årsstämman för Mälarens vattenvårdsförbund. Förbundet är en ideell förening med med flera medlemsorganisationer med intresse i sjön.

Hur ser samarbetet mellan Mälarens vattenvårdsförbund och SLU ut?

- Sedan 2018 har SLU och Mälarens vattenvårdsförbund ett samarbete kring forskning och miljöanalys med målet att förbättra metoderna för övervakning och utveckla utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren, säger Faruk.

Hur fortsätter samarbetet?

- Vi fortsätter miljöövervakningen och att ha regelbundna Mälarinarier och det årliga Mälarseminariet, berättar Stina. Den möjlighet till kunskapsutbyte som Mälarseminariet innebär, är viktigt för medlemmarna i förbundet. För oss på SLU är det viktigt att få reda på vilka kunskapsbehov som finns. Jag tycker det är extra roligt med det här samarbetet eftersom förbundets medlemmar är så intresserade och nyfikna på hur Mälaren mår och vilka åtgärder som passar.

Att kontinuerligt följa tillståndet i miljön är viktigt för att upptäcka och förstå förändringar som sker. I linje med detta skriver vi på institutionen rapporter för att resultaten ska bli kända.