SLU-nyhet

Bättre lagring av sockerbetor

Publicerad: 15 juni 2023
En man framför en publik. Foto.

Sockerbetor lagras ofta på åkrarna över vintern och en viktig ekonomisk aspekt är förstås att minska förluster efter skörd. William Englishs doktorsavhandling handlar om hur man kan bevara sockerbetorna på bästa möjliga sätt.

Varje vinter förändras landskapsbilden i södra Sverige med högar av sockerbetor. De kallas ”stukor” och är uppbyggda för att motverka säsongens påfrestningar och minska livsmedelsförluster mellan skörd och bearbetning. Under täckningsmaterialet göms många hemligheter. Sockerbetsodlarna har kontroll på vad som sker och hur betorna i stukorna mår, på ett övergripande plan, men det storskaliga och komplexa i systemet gör det svår att fullt ut överblicka helheten.

– I mitt doktorandprojekt ville jag göra mer än bara ta en titt under täcket! Jag ville ta reda på vad odlaren kan göra för att öka den fysikaliska motståndskraften hos betan, och vad den betyder för lagringsdugligheten. Jag ville också ta reda på hur temperatur och fukt rör sig och varierar genom hela stukans profil, säger William English.

Williams projekt var en del av SLU:s  industridoktorandprogram LivsID och han arbetade både på SLU och på företaget Nordic Beet Research.

Vattentillgången kan avgöra lagringståligheten

Det visade sig att förhållandena under tillväxtsäsongen eller vatten- och kvävetillgången inte hade någon avgörande betydelse för sockerbetans mekaniska egenskaper.

– Fördelen med det är att odlaren har ett odlingsmässigt samband mindre att ta hänsyn till. Med det visade sig att tillgången på vatten under säsongen förändrade hur väl betan tolererade lagring, berättar William.

Ventilation utan kvalitetsminskning

Stor möda läggs ofta på att färska grödor inte ska torka under efterskördslagring eftersom det leder till sämre kvalitet och minskat värde. Användningen av forcerad ventilation under en kort period visade dock att det är möjligt att uppnå en hög grad av dehydrering av sockerbetor utan att kvaliteten minskar, vilket i sin tur kan leda till bättre betalning per skördat ton betor.

Hur blir vädret?

Genom att använda samma metod som används för att förutse om morgondagen blir torr eller regnig, kall eller varm, har en modell börjat utvecklas som kan bestämma vädret tvärs igenom profilen av en stuka med sockerbetor.

– Modellen fokuserar på temperatur men den kan även använda resultaten från experimentet med forcerad ventilation och även täcka in fuktighet, avslutar William.

Fakta:

Williams projekt var en del av LivsID, ett industridoktorandprogram som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU. Industridoktoranderna är anställda hos det företag där projektet har sin hemvist och ägnar sig åt tillämpad forskning inom livsmedel. Genom LivsIDs aktiviteter interagerar de också med varandra och skapar ett nätverk mellan akademi och företag. William English var den andra personen att försvara sin doktorsavhandling i programmet.

Programmet initierades med stöd av regeringen som en del av den nationella livsmedelsstrategin. Programmet startade under hösten 2018 med initialt 10 projekt. Ytterligare ett projekt är associerat. LivsID pågår i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Läs mer om LivsID här.


Kontaktinformation

Porträttfoto av en leende man. Foto.

William English

william.english@slu.se