SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser i Alnarp

Publicerad: 09 maj 2023
Foto på Åsa Ode Sang

Vid SLU installeras i år elva nya professorer. Fredagen den 12 maj 2023 håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Alnarp. Föreläsningarna handlar om hur städernas grönska kan bidra till trivsel och skydd, om vägar till ökad odling och användning av baljväxter och om skogsförvaltning och skogspolitiska styrmedel i olika länder.

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU, och i samband med installationen håller de öppna populärvetenskapliga föreläsningar. De tre professorer som nu installeras i Alnarp forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar:

förmiddagen den 12 maj håller de sina installationsföreläsningar, som även direktsänds, i Alnarp. Adressen är SLU Alnarpsgården, Aulan, Sundsvägen 6, Alnarp.

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professorn och en moderator. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Två av dessa föreläsningar ges på svenska och en på engelska, vilket framgår av programmet.

Webbsändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se. Dessa frågor kommer att besvaras i efterhand. Sändningen finns på www.slu.se/. Ingen inloggning eller föranmälan behövs.

  • En film om de tre professorerna finns här.

Mer information om webbsändningen och om professorerna – i form av t.ex. pressbilder, filmer och en skrift – finns på www.slu.se/professorer.

För frågor eller mer information om evenemanget kontakta bitr. akademiintendent Helena Pennlöv Smedberg, helena.pennlov.smedberg@slu.se, 018-67 15 42.

Installationsföreläsningar i Alnarp fredag den 12 maj 2023

Plats: Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, SLU Alnarp. 

Direktsändningen startar strax före 10:00.

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Program

10:00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel och moderator Malin von Essen

10:10 Mer bönor och ärter, och fler grödor i odlingen
Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem

10:40 Kaffe/te

11:10 Stadsgrönska som trivsel och skydd
Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsutformning

11:40 Forest policy and planning – meeting societal challenges in the times of change
Vilis Brukas, professor i skoglig planering


Kontaktinformation