SLU-nyhet

SLU-forskare på topplista

Publicerad: 15 maj 2023

Tre SLU-forskare finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga lista över forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta i samhället:

På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Tre av forskningsprojekten på topplistan kommer från SLU Umeå.

TreePlanterXY

(Jonas Bohlin, Daniel Nilsson)

"Majoriteten av dagens plantor sätts fortfarande med manuella verktyg och utvecklingen av teknik som kan ersätta dessa går långsamt. Därför har vi valt att utveckla ett system som integreras med nuvarande verktyg och arbetsrutiner. Vår lösning är att montera en högprecisions-GPS på befintliga plantrör och därmed ge varje träd en unik identitet redan vid plantering. Det låter oss urskilja förädlade skogsplantor från naturlig föryngring, samt låter skogsägare undvika kostsamma uppföljningar på tjänster som plantering, gallring, osv."

Geografisk intelligens

(William Lidberg)

"Sverige är unikt med stora mängder öppna geografiska data (kartor) som kan användas i kombination med artificiell intelligens (AI) för att lösa problem med spatial samhällsplanering. (...) Problemet är att Sveriges geografiska data ligger på olika myndigheter i mer eller mindre föråldrade filformat. Det krävs manuellt arbete för att samla in och förbehandla allt geografiska data innan det kan användas av en AI-modell.

“Geoint” är en lösning som sänker tröskeln till att kombinera AI med geografiska data."

Vertisá AB Green insulation

(Rosario Garcia-Gíl)

"Vertisà erbjuder en vertikal odlingsmodul som är enkel i sin komplexitet. Den är enkel att tillverka och underhålla och genom det patenterade bevattningssystemet kan vattenåtgången minimeras. Vid utomhusbruk fungerar även modulen som ett isolerande lager på fasaden vilket kan minska behovet av energianvändningen i huset."

Om listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 

 

 

Läs mer om projekten på SLU Holdings webb.


Kontaktinformation