SLU-nyhet

Biologisk bekämpning av svartprickssjuka i vete

Publicerad: 24 april 2023
Avlånga gula fält på ett veteblad. Foto.

Sidhant Chaudhary håller sitt halvtidsseminarium om biologick bekämpning av svartprickssjuka på vete den 27:e april kl 13.00 på Ultuna.

Svartpricksjuka på vete orsakas av skadesvampen Zymoseptoria tritici och kan orsaka upp till 50 % skördeförlust i Europa. Z. tritici kan dessvärre snabbt bli resistent mot olika fungicider. Biologisk bekämpning av svartpricksjuka är därför ett potentiellt, miljömässigt hållbart alternativ till fungicider, som kan komplettera användningen av vetesorter som är resistenta mot svartpricksjuka.

Idag vet vi dock inte mycket om effekterna av växtgenotypiska skillnader på effektiviteten av biologiska bekämpningsmedel och hur detta kan användas i växtförädlingen. Sidhant Chaudhary undersöker därför vetes genotypeffekter på svartpricksjuka av nyttiga mikroorganismer, och hur vi kan använda egenskaperna i veteförädling.

Välkommen till seminariet den 27 april kl 13 i Lennart Kennes sal på Ultuna i Uppsala.


Kontaktinformation

sidhant.chaudhary@slu.se, 018-671855