SLU-nyhet

SLU lyfter kunskap om vatten och sanitet under Världsvattendagen

Publicerad: 22 mars 2023
En toalet som separerar urin från avloppet.

Idag är det 22 mars och Världsvattendagen. I år är temat för den här dagen sanitet och påskyndad omställning. Det har blivit lite av en tradition för oss på SLU att uppmärksamma vattenfrågorna, och deras roll i de globala hållbarhetsmålen, just kring denna dag.

På SLU jobbar mer än 400 forskare och experter brett med vattenfrågor. Från vattnets källflöde, via vattendrag och sjöar, genom skogs- och odlingslandskap och städer, hela vägen ut till kusterna och haven.

Tillgången till bra vatten är avgörande för vår och alla andra livsformers existens här på jorden. Vi jobbar bland annat med frågor som handlar om föroreningar och miljögifter, tekniker för att rena vatten och producera dricksvatten av god kvalitet, klimatförändringarnas påverkan på vattnet och det biologiska livet som finns där. SLU Vattenforum ger en samlad ingång till vattenfrågorna på SLU.

Under kommande dagar kommer SLU Vattenforum att vara extra aktivt i sociala medier. Håll utkik!

Björn Vinnerås forskar om tekniker för säkra kretslopp av näring från stad till land. Vi ställer tre frågor till honom ...

porträtt av Björn Vinnerås

Björn Vinnerås är professor i kretsloppsteknik vid SLU. Foto: Melissa Barton

Vad betyder vatten för dig?

Vatten är ett livsmedel, som jag tycker att vi alla borde värdera högre än vi gör. Det är också ett fascinerande lösningsmedel som vi använder för att ta bort smuts. Varje person i Sverige dricker en till tre liter vatten om dagen. Cirka tio liter använder vi i matlagning och cirka 140 liter dricksvatten går åt exempelvis när vi spolar toaletten, duschar eller gör rent bilen. På så sätt är det ett kraftigt underskattat livsmedel som vi slösar med. Vatten är också väldigt förlåtande eftersom förorenat dricksvatten, till skillnad från annan mat som vi slänger bort, bara spolas bort från våra hem utan att folk tänker på hur vattnet behöver hanteras efter det.

Vad gör SLU med koppling till sanitetsproblem?

För 25 år sedan, när jag kom till SLU, hade vi stort fokus på resursbevarande - att återcirkulera fosfor och kväve från staden till jordbruket. Under senare år har frågan om att förhindra föroreningar blivit en viktigare vattenfråga. I samhället renas vatten i reningsverk. Vi forskar om att hålla isär fraktioner utifrån deras uppkomst i koncentrerad form, och undviker därmed komplicerade utspädda blandningar av föroreningar i avloppet och i miljön. Vi jobbar med olika tekniska lösningar och har projekt både i Sverige och övriga Europa samt i Kambodja, Etiopien, Rwanda, Sydafrika och Bolivia.

Hur ska vi få till den förändring som behövs?

Vi skulle behöva se på sanitet som på råvaror, inte avfall. Avloppet borde vara något vi vill skörda och producera saker ifrån, istället för att det bara är något vi vill göra oss av med. Vi kan utvinna växtnäring, energi, salter, grundämnen och mer komplexa molekyler ur avloppsvattnet. En förutsättning för det är dock att just källsortera avloppet ungefär som vi gör med hushållssopor. Urin för sig och diskmaskinsvatten för sig. Vi kommer visserligen att få ett antal avfallskoncentrat i slutet, men det kommer vara mycket mindre än det vi får i reningsverken i dag.

 

Fler aktuella vattenexempel från SLU

Vill du veta mer? Hitta fler aktuella nyheter om vatten från SLU.

Botanisera bland våra exempel på aktuell kunskap om vatten i SLU Vattenforums nyhetsflöde där vi lyfter fram ny kunskap. Du kan också följa SLU Vattenforums Twitterflöde (@SLUwater) där vi lyfter aktuella nyheter om vatten på SLU och SLU:s Facebooksida.

Fakta:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.