SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Publicerad: 13 mars 2023
Foton på Magnus Karlsson och Renée Båge

Den 17 mars 2023 håller nya professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar vid SLU i Uppsala. Ämnesbredden är stor och täcker bland annat sjukdomar och hälsa hos djur och växter, grönområden med många funktioner i städer samt landsbygdsfrågor i utvecklingsländer. Föreläsningarna, som även kan följas på webben, är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU, och i samband med installationen håller de öppna populärvetenskapliga föreläsningar. I år installeras elva nya professorer, varav åtta i Uppsala och tre i Alnarp. Tre av professorerna i Uppsala höll sina föreläsningar redan 2021.

På förmiddagen den 17 mars hålls fem nya installationsföreläsningar, som även direktsänds, i Uppsala. Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professorn och en moderator. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Fyra av dessa föreläsningar ges på svenska och en på engelska, vilket framgår av programmet.

Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se. Sändningen finns på www.slu.se/. Ingen inloggning eller föranmälan behövs.

En film om dessa fem professorer finns här.

På eftermiddagen samma dag återsänds tre föreläsningar som sändes och spelades in våren 2021. Dessa avser professorer som först nu installeras i sina ämbeten i Uppsala. Ytterligare tre professorer föreläser och installeras den 12 maj vid SLU i Alnarp.

Mer information om webbsändningen och om professorerna – i form av t.ex. pressbilder, filmer och en skrift – finns på www.slu.se/professorer.

För frågor eller mer information om evenemanget kontakta bitr. akademiintendent Helena Pennlöv Smedberg, helena.pennlov.smedberg@slu.se, 018-67 15 42.

Program

Förmiddag fredag 17 mars – direktsändning från Aulan i Undervisningshuset

08.30 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel och moderator Malin von Essen

Att applicera epidemiologiska principer på kliniska problem
Nils Fall, professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi

09.10 Reproduktion – så mycket mer än ägg och spermier!
Renée Båge, professor i husdjursreproduktion

10.10 Förhållandet mellan växter och mikroorganismer – It’s complicated!
Magnus Karlsson, professor i växtpatologi

10.40 Rural development – a global challenge
Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

11.20 Multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa
Marcus Hedblom, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

Eftermiddag – inspelade föreläsningar (ges inte på plats)

13.00 Technology for safe nutrient recycling
Björn Vinnerås, professor i kretsloppsteknik

13.30 Life underground: the diet of soil biota
Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning

14.00 Entreprenörskap på landsbygden
Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi


Kontaktinformation