SLU-nyhet

Forskare föreslår gemensam förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar

Publicerad: 31 mars 2023
Grsåsäl på klippa

De senaste årtiondena har gråsälspopulationen i Östersjön vuxit kraftigt vilket lett till ökade intressekonflikter, främst mellan naturvårdsorganisationer och kustfisket. I projektet RESOCO* har forskare från Sverige, Finland, Danmark och Estland sammanställt forskning och analyserat befintliga åtgärder. Målet; att hitta verktyg och strategier som kan lindra den komplexa säl-fiske-konflikten.

- Det växande antalet sälar skapar stora problem för kustfisket som ser sina fångster minska och sina redskap bli förstörda. Det leder till ökade spänningar med de naturvårdande organisationerna som vill värna och skydda sälen, säger Sara Königson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU och en av de svenska deltagarna i RESOCO-projektet.

Projektet har nu publicerat en rapport, i vilken forskarna bland annat föreslår att dagens nationella förvaltningsplaner för säl kompletteras med en gemensam förvaltningsplan som omfattar hela Östersjön. De förordar också en ökad dialog, och insatser som leder till ökat samarbete mellan olika intressenter.

Förslagen på åtgärder som kan lindra och hantera sälkonflikter har i rapporten delats upp i fyra grupper:

1. Tekniska lösningar för att minska skador på fångst och fångstredskap som orsakats av sälar

2. Förvaltningsstrategier som påverkar sälarnas beteende och antal

3. Ekonomiska åtgärder för att stöda fiskets beredskap att klara sig

4. Förvaltningens och institutionernas roll

- Vi har bland annat tittat på möjligheterna att gemensamt utveckla jakt- och fiskemetoder, och ta fram nya fångstredskap för kustfisket. På sistone har vi sett lovande resultat med akustiska ”skrämmor”, där man med ljud lyckats hålla sälarna borta från vissa fiskeområden och från redskapen, säger Sara Königson.

Länk till rapporten: Mitigating a social conflict between seal, conservation and fisheries in the Baltic Sea: multilevel and synergistic approaches https://pub.norden.org/temanord2022-569/

* Projektet RESOCO - Regional solutions for mitigating seal-fishery conflict in the Baltic Sea - Interdisciplinary synthesis, finansieras av Nordiska ministerrådets fiskesamarbete AG-Fisk.