SLU-nyhet

En jästsvamp kan bota och skydda granplantor mot gråmögel

Publicerad: 16 mars 2023
Granbarr på grankvist. Foto.

Johan Stenberg kommer att leda ett nytt projekt som ska undersöka hur en jästsvamp kan skydda och rädda till exempel granplantor som angripits av gråmögel. Projektet finansieras med 1,5 miljoner kronor från stiftelsen Skogssällskapet.

En ny EU-förordning säger att användning av kemiska bekämpningsmedel måste minska med 50 procent fram till 2030 och därför behövs nya,  miljövänliga metoder.

Granplantor i plantskolor angrips ofta av gråmögel, och de kemiska fungicider som tidigare använts behöver fasas ut.

– I projektet kommer vi testa hur nytto-jästsvampen Aureobasidium pullulans, som finns naturligt på granar, kan användas för att skydda granplantor mot angrepp. Vi utgår från det som finns naturligt i skogarna, berättar Johan Stenberg.

Fakta:

I projektet om hur en jästsvamp kan skydda granplantor som angripits av gråmögel deltar även:

  • Erik Andreasson (SLU)
  • Mudassir Iqbal (SLU)
  • Ling Ding (Danmarks Tekniska Universitet)

Tretton projekt inom skogshushållning och naturvård har tilldelats totalt 19 miljoner kronor i årets anslagsprocess från den allmännyttiga stiftelsen Skogssällskapet, en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning.

Skelettskogar, myror och sjuka almar får miljonanslag
- Skogssällskapet berättar om de 13 projekt som finansieras