SLU-nyhet

Vallar behövs för markhälsan och klimatet

Publicerad: 20 februari 2023
Slaget hö i strängar på en åker. Vid horisonten finns en skogskant. Foto.

Det är svårt att förstå varför Jordbruksverket valde att ta bort vallstödet vid årsskiftet, vilket riskerar att vallodlingen i slättbygderna kommer att minska. Ett utökat vallstöd vore ett rimligare beslut än ett borttagande skriver flera SLU-forskare.

Det är svårt att förstå varför Jordbruksverket valde att ta bort vallstödet vid årsskiftet, vilket riskerar att vallodlingen i slättbygderna kommer att minska. Detta är olyckligt eftersom växtföljder med vall har många fördelar. För kontroll av ogräs och skadegörare, bördigheten, kolinlagring och klimatanpassning.

I en studie i projektet Hållbar produktion och konsumtion av mjölk (finansierad av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF), har SLU-forskare kartlagt status och förändring i åkermarkens kolförråd för olika produktionsinriktningar.

– Kolhalterna ökade för alla driftsinriktningar under tioårsperioden. Allra störst var ökningen på mjölkgårdar, där kolinlagringen motsvarade 1,4 ton koldioxid per hektar. Detta motsvarar ungefär 0,22 kg koldioxid per kilo mjölk eller en femtedel av alla växthusutsläpp från typisk svensk mjölkproduktion, säger Pernilla Tidåker.

Läs hela debattartikeln i tidningen Lant Lantbruk

Fakta:

Forskningsprogram om produktion och konsumtion av mjölk

Projektet är en del av programmet ”Hållbar produktion och konsumtion av mjölk”. Programmet omfattar sex projekt från tre forskningsmiljöer: SLU, Chalmers och RISE. Projekten startade 2019 och pågår till december 2023. Programmet koordineras av SLU Future Food.

Syftet med ”Hållbar produktion och konsumtion av mjölk” är att generera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och konsumtion.

Forskningsprogrammet, som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, sträcker sig från den enskilda kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nytta och ny användning av vallfoder och till en kombination av miljö och folkhälsa för kostrekommendationer.


Kontaktinformation

Pernilla Tidåker, universitetslektor
Institutionen för energi och teknik, SLU
pernilla.tidaker@slu.se, 018-67 18 69