SLU-nyhet

Inbjudan till utbildning om riskbruk och skadligt bruk

Publicerad: 20 februari 2023

Utbildning för chefer och skyddsombud om skadligt bruk på arbetsplatsen under våren och hösten

Utbildningen berör hur alkohol, droger, spel och andra former av skadligt bruk påverkar arbetsmiljön och hur chefer och skyddsombud kan agera. Fokus är både på det förebyggande och reaktiva arbetet. SLUs nya riktlinje om riskbruk och skadligt bruk genomgås i utbildningen. Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete mellan personalavdelningen och ALNA, ett företag som är experter på skadligt bruk i arbetslivet. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs på svenska.

Här finns anmälan för utbildningstillfälle i maj. Här finns anmälan för utbildningstillfälle i oktober.

 

Välkommen med din anmälan!

Vänligen Personalavdelningen