5 okt

Ultuna

Inbjudan till utbildning om skadligt bruk på arbetsplatsen

Är du chef eller skyddsombud? Då har du möjlighet att delta i en grundutbildning om riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen. Ett viktigt område att arbeta med inom det systematiska arbetsmiljöarbetet

Utbildningen berör hur alkohol, droger, spel och andra former av skadligt bruk påverkar arbetsmiljön och hur du som chef och skyddsombud kan agera. Fokus är både på det förebyggande och reaktiva arbetet. SLUs nya riktlinje om riskbruk och skadligt bruk genomgås i utbildningen. Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete mellan personalavdelningen och ALNA, ett företag som är experter på skadligt bruk i arbetslivet. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs på svenska.

Innehåll

  • Vad är skadligt bruk?
  • Förebygga skadligt bruk i arbetslivet
  • Arbetsgivarens ansvar och skyddsombudets roll
  • Hur kan man agera vid misstanke om skadligt bruk?
  • Workshop – dilemma och diskussioner

Kursmål

Ökad förståelse för och grundläggande kunskaper om riskbruk och skadligt bruk, hur det kan påverka arbetsmiljön och om roller och ansvar. Efter avslutad utbildning ska chefer och skyddsombud känna sig tryggare i att hantera dessa frågor.

Datum och utförande

  • 5 oktober kl. 8:30–12 - Ultuna

Välkommen med din anmälan!

Vänligen Personalavdelningen

Fakta

Tid: 2023-10-05 08:30 - 12:00
Ort: Ultuna