SLU-nyhet

Studentbarometern 2023 – Hur trivs studenterna vid SLU?

Publicerad: 20 februari 2023
Studentbaromtetern 2023

Under perioden 20 februari till 10 mars kommer SLU att genomföra en enkät riktad till alla studenter.

Studentbarometern handlar om hur du som student vid SLU upplever sina studier och den studiesociala miljön. Med studiesocial miljö menar vi bland annat hur man som student upplever sin arbetsbelastning och det bemötande och stöd. Enkäten ger underlag i kvalitetsarbetet för utbildningarna och i arbetet för en god studiesocial miljö.

Alla studenter får en personlig länk till enkäten till sin SLU-studentmejl. Svaren på tidigare enkäter har bl.a. lett till försök att minska hög arbetsbelastning och stress på vissa utbildningar, och till tydligare information om hur man anmäler trakasserier.

Vad innehåller enkäten?

Studentbarometern berör fyra huvudområden:

  • Rekommendation: Skulle du rekommendera din utbildning till andra? Varför/ varför inte?
  • Utbildning och undervisning: Hur upplever du undervisningen?
  • Stöd och service: Vet du vilket stöd du kan få? Är du nöjd med stödet?
  • Studieklimat: Hur upplever du den psykosociala miljön?

Utöver detta tillkommer några bakgrundsfrågor.

Svaren är anonyma

Alla svar behandlas konfidentiellt.

Vem ansvarar för enkäten?

Enkäten genomförs vid utbildningsavdelningen vid SLU, med input från Studiesociala rådet. Vi tar hjälp av företaget Quicksearch för att genomföra enkäten.


Kontaktinformation

Ylva Eklind, Samordnare
Utbildningsavdelningen
ylva.eklind@slu.se 
Tel: +4618 67 12 65, +4676 125 51 27