SLU-nyhet

Öppet möte gav många intressanta idéer

Publicerad: 09 februari 2023

I mitten av januari bjöd SLU Skogsskadecentrum in ett öppet möte. Syftet var att ta nästa kliv i processen och utveckla kontakterna mellan forskare och övriga samhället med målet att gemensamt stärka de svenska skogarna mot skogsskador.

Mötet var öppet för alla som var intresserade av skogsskadeområdet. Runt 80 personer tog del av en presentation om SLU Skogsskadecentrums utveckling från start till nuläge, ett antal utställningar om pågående aktiviteter men framförallt grupparbeten och diskussioner om bland annat utmaningarna inom skogsskador från ett klimatförändringsperspektiv och hur de ska hanteras.

– Först och främst vill jag rikta ett stort tack till samtliga deltagare som var med och bidrog med många bra synpunkter, idéer och förslag! Nästa steg för SLU Skogsskadecentrum är att vi i ledningsgruppen sätter oss ner och strukturerar upp detta underlag så att vi hittar en så bra väg framåt som möjligt, säger Jonas Rönnberg, föreståndare för SLU Skogsskadecentrum.

Många externa parter deltog

26 stycken deltagare var från externa parter, däribland representanter från bland annat Skogsstyrelsen, Skogforsk och Sveaskog.

– Jag blev positivt överraskad över hur många som var med, det visar verkligen hur viktiga skogsskadefrågorna är. Vi behöver kraftsamla och vara beredda inför framtiden med klimatförändringar och nya skador som kommer i dess spår samtidigt som vi behöver vara snabbfotade och effektiva tillsammans om eller när akuta händelser sker. Jag ser mötet framförallt som kontaktskapande för att bädda för dessa behov. Nästa gång ser vi fram emot en massa spännande resultat och ny kunskap, säger Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog och ordförande i SLU Skogsskadecentrums externa referensgrupp.

Nyttigt att diskutera

Exempel på andra ämnen som diskuterades under dagarna var skogsskötsel för att minimera risken för skador, skillnaden mellan skogsskada och en naturlig störning samt kopplingen mellan skadedjur och sjukdomar och vilka nya problem som ett varmare klimat för med sig.

– För mig som analytiker var det väldigt nyttigt att kunna diskutera med andra deltagare de möjligheter och utmaningar som vi ser framför oss men också att lyssna på externa parter. För att förebygga och hantera skogsskador krävs det att vi är flera organisationer som jobbar tillsammans, säger Audrius Menkis, analytiker av skador orsakade av svampar, bakterier och virus, SLU Skogsskadecentrum.

Fakta:

Externa parter som deltog

 • Föreningen Sveriges skogsplantproducenter
 • Holmen Skog
 • Jordbruksverket
 • Naturvårdsverket
 • Norra Skog
 • SCA Skog
 • Skogforsk
 • Skogsstyrelsen
 • Skogssällskapet
 • Stora Enso Skog
 • Sveaskog
 • Svenska Skogsplantor
 • SweTree Technologies AB
 • Södra skog

Kontaktinformation