SLU-nyhet

Skogens roll inom samhällsutvecklingen mot 2050

Publicerad: 21 februari 2023
Fredrik Ingemarson

IUFRO World Congress 2024 utgör en ett neutralt forum med fina möjligheter för dialog och utbyte av kunskap mellan forskare och intressenter.

Den 9 februari bjöd KSLA och SLU in till ett panelsamtal om IUFRO 2024 World Congress och skogens framtida roll. Syftet med paneldebatten var att beskriva vägen mot kongressen och belysa förväntningarna före och effekterna efter 2024. Cirka 100 deltagare som representerande ideella organisationer, skogsbruket, näringslivet, forskningsorganisationer och andra myndigheter, följde en konstruktiv och respektfull dialog på KSLA eller via online-streaming. Den breda erfarenheten och de olika perspektiven hos deltagarna bidrog till vidgade vyer.

Panelen belyste vikten av att följa globala trender och påpekade att nya krav från kunder och ett växande antal intressenter, medför att skogarnas roll blir allt mer i fokus i konkurrensen med andra markanvändningar. Att arbeta gränsöverskridande och öka kunskapen bland intressenter är avgörande. Kongressen samlar den senaste forskningen och innovationerna från hela världen för att presentera uthålliga lösningar för framtidens skogar.

Deltagarna var överens om att IUFRO World Congress 2024 ger forskarna möjlighet att sätta tonen för den framtida dialogen genom att introducera den senaste forskningen, nya perspektiv och affärsmodeller från alla världens regioner.

IUFRO 2024 hemsidan kan du läsa mer om eventet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation