SLU-nyhet

Anna Richert är årets SLU-alumn 2023

Publicerad: 20 februari 2023
Anna Richert årets SLU-alumn 2023. Foto: Marie vin Zeipel

Anna Richert hjälper oss att välja vad vi äter, medvetet och hållbart. Det är en av anledningarna till att hon utses till Årets SLU-alumn 2023.

Anna Richert är sedan nio år ansvarig för matfrågor på Världsnaturfonden WWF och en av Sveriges absolut främsta matexperter. Hon har en stark drivkraft och ett genuint engagemang för att åstadkomma ett mer hållbart livsmedelssystem.

I sin roll som matexpert har Anna drivit och medverkat i en rad framgångsrika projekt såsom Köttguiden, Vegoguiden, One Planet Plate, Vego i Världsklass och Hållbar livsmedelskedja, som alla bidragit till att sprida kunskap om hållbar mat till ett stort antal aktörer i både i Sverige och utomlands. Köttguiden och Vegoguiden skulle inte kommit till stånd utan det gedigna vetenskapliga underlaget från SLU, säger Anna.

Anna har arbetat som forskningsledare, egen konsult och projektledare inom LRF. Hennes kompetens spänner från frågor kring avlopp, kretslopp, gödselmedel och växtnäringsbalanser till klimatåtgärder i jordbruket. Hon har också varit med om att utveckla en klimatcertifiering för svenska livsmedel.

”Jag blir helt golvad, och så rörd över att mitt gamla universitet kommer ihåg mig!”, säger Anna när hon blir överraskad på ett avdelningsmöte på WWF:s kontor på Ulriksdals slott. Anna Richert tog examen från hortonomprogrammet på SLU 1997 och har samarbetat med flera delar av SLU under sin karriär.

Vi passade på att ställa några frågor till Anna.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning från SLU i ditt arbete?

För mig har utbildningen inneburit att jag fått en bred syn på livsmedelssystemet, många kontakter med personer som varit viktiga för mig under olika delar av yrkeslivet, och en bra vetenskaplig bas att stå på. Jag har ofta vänt mig till olika forskare på SLU för att få underlag för beslut och projekt, för att utforma strategier och utveckla livsmedelssystemet genom att skapa länkar mellan forskningen och tillämpningen i arbetet som jag gör.

Vad är det viktigaste inom matområdet för att rädda planeten?

Vi har så mycket att jobba med för att matsystemet ska bli mer hållbart. Något som forskarna vid SLU också säger är att vi måste förbättra produktion och konsumtion, det räcker inte med att bara jobba med det ena eller andra. Mindre men bättre kött är en nyckelfråga, liksom produktion som är bättre för biologisk mångfald, oberoende av fossila bränslen och skapar inlagring av kol i mark. Med mera!

Har du några råd till unga idag som vill leva klimatsmart?

Bli politiskt aktiv, och var en jobbig konsument i livsmedelsfrågor. Ställ krav, och bidra med att göra din röst hörd!

Fakta:

Juryns motivering

”Anna Richert har gjort en enastående karriär som specialist inom hållbara matsystem. Hon har gjort ett stort avtryck genom att på ett pedagogiskt sätt lyfta komplexa frågor kring mat och miljö, alltid utifrån vetenskaplig stringens, pragmatism och med stor ödmjukhet inför olika målkonflikter. I sitt genuina engagemang för att åstadkomma ett mer hållbart matsystem omsätter hon forskning i konkret verksamhet. Anna bidrar till att svenska konsumenter i dag enklare kan göra medvetna och hållbara matval.”

Om Årets SLU-alumn

SLU delar varje år ut utmärkelsen Årets SLU-alumn till en tidigare student som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. En jury med representanter från SLU utser en vinnare bland de nominerade. www.slu.se/alumn

Mer information och lista över tidigare pristagare

Relaterade sidor: