SLU-nyhet

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, får ny huvudman

Publicerad: 14 december 2023

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) lanserades år 2005 och har sedan dess arbetat med att skapa ett gediget referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn.

Databasen SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning.

För att SKUD ska kunna fortsätta att vara detta viktiga verktyg behövs nu en ny lösning. Då SLU inte har haft någon öronmärkt finansiell tilldelning för att sköta och underhålla databasen har dialog förts med de Gröna näringarna via Blomsterlandet för att finna en långsiktigt hållbar lösning.

Detta har lett fram till att från och med 2024 är det Blomsterlandet som tar över värdskapet för SKUD och avtal har signerats i dagarna. Databasen kommer återigen finnas tillgänglig från april 2024.

Uppdatering 2024-04-16: Lanseringen av SKUD har skjutits fram till kvartal 2.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom och verksamhetsledare för Nationella genbanken, institutionen för planering och förvaltning
helena.m.persson@slu.se, tel: 040-415147

Ingrid Sarlöv-Herlin, prefekt, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
ingrid.sarlov-herlin@slu.se, tel: 040-415407