SLU-nyhet

Ultunas nya campusplan pekar ut långsiktig färdriktning

Publicerad: 22 november 2023
Studenter som hänger på campus

Ett grönt kunskapsnav i mötet mellan stad och land som visar vägen mot ett hållbart samhälle. Det är visionen för Ultunas nya campusplan som nu är beslutad av rektor.

Den nya campusplanen gäller för perioden 2023-2040 och ska ses som ett visionsdokument. Planen understryker Ultunas betydelse som en grön miljö för forskning, undervisning och innovation, men även som en plats för möten och rekreation. SLU och Akademiska hus har samarbetat tätt i framtagandet av campusplanen.

– Jag är mycket glad över att Ultunas nya campusplan äntligen är klar. Det har varit ett väldigt roligt projekt och ovärderligt att få ta del av synpunkter från alla engagerade och kunniga studenter, medarbetare, konsulter och andra som på olika sätt bidragit till planens tillblivelse. Jag hoppas och tror att den här planen ska vara till stor nytta för Ultunas fortsatta utveckling under kommande decennier, säger Johan Lindersson, SLU infra och som har haft rollen som SLU:s projektledare under processen.

Diskussionerna under arbetet har lett fram till en strukturplan - ett utvecklingsförslag som visar på var och hur nya miljöer på campusområdet kan utvecklas. Planen utgår från de lokaliseringar som finns i dag, med inriktningen att använda, utveckla och förstärka campusområdet för SLU:s behov under de kommande decennierna.

– Planen föreslår bland annat en ny gata in mot centrala campusområdet med verksamhetsbyggnader längs denna. Dessa hus skulle bilda en barriär mot hagarna runt VHC och på så sätt freda djuren från allt för mycket omgivningsstörningar, säger Johan Lindersson.

Processen fram till färdig campusplan har varit lång. Arbetet startade redan 2017 tillsammans med Akademiska hus men en bit in i arbetet fattade man beslutet att avbryta för att invänta Uppsala kommuns förhandlingar om det så kallade Fyrspårsavtalet. Ett avtal som omfattar ny infrastruktur och nya bostadsområden med stor påverkan på Ultuna.

– När avtalet väl var klart och arbetet med planen kunde återupptas drabbades vi av Covidpandemin, vilket sinkade oss ännu mer. Men 2022 sattes arbetet äntligen igång igen med full kraft. Och nu när den är klar hoppas vi också kunna göra en mindre utställning av campusplanen, berättar Johan Lindersson.

Hela campusplanen kan du läsa här (Akademiska hus webbplats)

Fakta:

Om processen till färdig plan

  • Arbetet med planen har drivits genom diskussioner, workshoppar, enkätundersökningar och möten med medarbetare, studenter och andra intressenter.
  • Huvuddelen av arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av arkitektkonsulter och medarbetare från olika verksamhetsgrenar, för att nå bästa möjliga bredd och möjlighet till förankring.
  • En styrgrupp under ledning av rektor har deltagit under hela arbetets gång.