SLU-nyhet

Samband mellan djur och hot och våld i nära relationer

Publicerad: 13 november 2023
Carin Holmberg

Länsstyrelsen och SLU bjöd in veterinärer och annan personal som arbetar inom djursjukvården för att lära sig se samband mellan djur och hot och våld i nära relationer. Under en hel eftermiddag samlades intresserade och lyssnade till flera inbjudna gäster.

Föreläsaren och fil.dr i sociologi Carin Holmberg och Therese Lilliesköld med en master i anthrozoology lotsade deltagarna genom eftermiddagen om forskningresultat hur djur används i relationer där våld förekommer, medvetet påförda skador (NAI), skillnaden mellan vanvård och effekterna av våld. Både Carin och Therese är engagerade i nationella kunskapscentrumet Se sambandet och är ofta ute och föreläser om våld i nära relationer och sambandet hur djur och barn drabbas.

Carin Holmberg berättade hur makt och kontroll över sin partner kan ske genom att tex ta bort ”källan till kärlek”, husdjuret. Hur vanligt det är att den våldsutövande parten genom att döda eller avliva det djur som står den utsatte nära utövar makt och kontroll. Eller hur hot om att skada densamma kan få den utsatte att stanna kvar i relationen.

Djursjukvårdens möjligheter

Majoriteten av våldsutsatta kvinnor med husdjur besöker veterinär årligen. Det innebär att veterinärer och djursjukvårdare kan vara de första att upptäcka ett våldsutsatt djur. Bristen på standardisering i hur olika skador ska hanteras leder till få anmälningar och mörkertalet är stort.

En utmaning Carin och Therese ser är att veterinärstudenter inte får med sig tillräcklig kunskap under sin utbildning i dessa frågor. Vilket leder till osäker personal som har svårt att veta hur de ska agera på kliniken vid misstänkta fall av djurmisshandel. Bland det material som tagits fram av Se sambandet är en Handlingsplan för veterinärer och djurhälsopersonal angående sambandet (länk till material som kan beställas hem gratis).

Dagen avslutades med att en representant från föreningen VooV berättade om sina jourhem för djur så att våldsutsatta kan fly och kan känna sig trygga med att djuren är väl omhändertagna under tiden.

 


Kontaktinformation

Joanna Hagströms, kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli, SLU
joanna.hagstroms@slu.se, 018-67 30 66, 076-111 92 15