SLU-nyhet

Fynddata ersätter Analysportalen

Publicerad: 27 oktober 2023

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av webbapplikationen Fynddata.

Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens funktioner i SLU Artdatabankens nya webbapplikation Fynddata: https://fynddata.artdatabanken.se.

I Fynddata kommer du kunna söka ut artobservationer från ännu fler datakällor än i Analysportalen, se resultat i kartor och tabeller samt göra beräkningar. Man kan också exportera resultaten för att sedan i den egen dator analysera data vidare. I Fynddata kommer det att finnas åtkomst till artförekomstdata från ett tjugotal svenska datakällor, däribland Artportalen. Ett flertal miljö- och bakgrundskartor, t.ex. från SMHI, och funktioner, t.ex. artpoolskartor och gridbaserad statistik, kommer inte att finnas tillgängliga i denna första version av den nya tjänsten.

Arbetet med att förbättra och utveckla funktionalitet och hjälpinformation i Fynddata är inte färdigt utan kommer att pågå en tid framöver.

För att komma åt Fynddata behöver man ha konto hos SLU Artdatabanken Det är samma konto och inloggningsuppgifter för alla SLU Artdatabankens webbapplikationer och tjänster. Det innebär att om du redan har ett konto för Analysportalen använder du samma uppgifter för att logga in i Fynddata.

Åtkomst till data styrs via olika behörigheter. Den som har behörighet till skyddade fynd kommer åt dem genom Fynddata.

Vi rekommenderar att Analysportalens användare redan nu provar på och övergår till Fynddata.

Vid frågor kontakta oss på artdatabanken@slu.se

Bakgrund

Analysportalen utvecklades för Svenska LifeWatch-konsortiet som upphörde i slutet av 2021, och har sedan dess förvaltats av SLU Artdatabanken. I stället för Svenska LifeWatch bildades en ny nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald, Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur SBDI.

Där kan du också hitta en stor del av Analysportalens funktioner. Hos SBDI finns ett flertal funktioner för att söka fram data, främst Advanced search, Spatial search, Batch taxon search eller Batch taxonID search. Det finns ytterligare verktyg i SBDI:s Spatial Portal, samt verktyg för att sökning och åtkomst av data via R paketet SBDI4R.


Kontaktinformation