SLU-nyhet

Ansök om medel till att arrangera en NOVA-kurs

Publicerad: 29 september 2022

NOVA, The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, arbetar för att stärka nordisk nätverken mellan nordiska lärosäten med fokus på livsvetenskap och de gröna näringarna.

Ett huvudmål är att erbjuda högkvalitativa kurser på doktorandnivå inom ämnen knutna till skogs-, lantbruks- och veterinärvetenskap.

Om du har planer på att göra en kurs på doktorandnivå i samarbete med nordiska kolleger uppmanas du att ansöka om NOVA-status för din kurs.

Kurser som uppnår NOVA-status kan få upp ett ekonomisk bidrag på upp till 110 000 SEK.

Nästa deadline är 18 november.

Anvisningar för ansökan
Läs mer om NOVA-samarbetet på hemsidan


Kontaktinformation